2020 februárjában pilot jelleggel elindul kettő, MA szakos és doktorandusz hallgatókra testreszabott kompetencia-fejlesztő program. A programok egyedi módszertannal kialakított tananyag mentén kívánják fejleszteni a hallgatók tudományos élettel kapcsolatos ismereteiket, a kutatói léthez szükséges kompetenciákat, az íráskészséget, továbbá a személyes érvényesüléshez elengedhetetlen készségeket.

A programok online valósulnak meg egy előre meghatározott képzési tematika mentén. A programok célja, hogy olyan, a gyakorlatban hasznosítható tudást adjon át, amely a későbbiekben hozzájárul a hallgatók szakmai előmeneteléhez akár az élet több területén is. A programok sikeres teljesítése esetén a hallgató tanúsítványt kapnak a Külügyi Műhely Alapítványtól.

Kérjük, hogy a részletesebb programleírásért látogasson vissza oldalunkra 2020. februárban.