Cikkírói pályázat rövid elemzések elkészítésére!

A Külügyi Műhely Alapítvány pályázatot hirdet rövidebb terjedelmű – 10-15 ezer karakter hosszú – elemzések elkészítésére egyetemi – BA, MA, valamint PhD – hallgatók részére. A pályázóktól olyan elemzéseket várunk, amelyek a közép-és kelet-európai országok, és Oroszország, valamint a Balkán régió országai esetében vizsgálják meg a COVID-19 pandémiás helyzetre adott politikai és gazdasági válságkezelési gyakorlatokat. A pályázók szabadon választhatják ki, hogy a fenti régiók közül mely országgal-országokkal kívánnak behatóbban foglalkozni az elemzésükben. Lényeges szempont, hogy a pályázó a konklúzióban saját gondolatokat és meglátásokat, valamint összefüggéseket tárjon fel. 

Területi lehatárolás:

 • Közép-és kelet-európai régió: Csehország, Ausztria, Szlovénia, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Ukrajna, Románia, Észtország, Lettország, Litvánia, Fehéroroszország, Moldova, Oroszország.
 • Balkáni régió: Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Bulgária, Montenegró, Koszovó, Albánia, Észak-Macedónia, Görögország.

Elsődleges, de nem kizárólagos tematikus fókuszpontok:

 • A választott ország(ok)ban végbemenő gazdaságvédelmi és politikai intézkedések bemutatása.
 • A választott ország(ok)ban végbemenő gazdaságvédelmi intézkedések hatása a politikai rendszer stabilitására.
 • A választott ország(ok) válságkezelésének jellege – például alakító vagy követő.
 • Adott ország mely régió országával-országaival működött szorosabban egyet (kérjük alapul venni az ENSZ statisztikai besorolását).
 • A választott ország(ok) milyen mértékben működött együtt más tagállammal az Európai Unión belül.
 • Az adott tagállam viszonyrendszerének alakulása az Európai Unióval a válságkezelés során.
 • Az Európai Unió válságkezelési mechanizmusainak bemutatása (NextGenerationEU), illetve azok mennyiben támogatják a választott ország(ok) válságkezelési folyamatait.
 • A választott ország(ok) együttműködése az ENSZ-családdal.

Követelmények:

 • Az elemzés az alábbi szerkezeti elemeket tartalmazza:
  • Szerző neve (lábjegyzetben oktatási intézmény / munkahely megjelölése, kutatási terület / kiemelt szakmai és/vagy tudományos tevékenység, e-mail cím);
  • Magyar nyelvű cím;
  • Magyar nyelvű kulcsszavak (4-5 db);
  • Bevezetés (téma ismertetése, felhasznált módszertan bemutatása);
  • Tartalmi rész;
  • Konklúzió (egyéni következtetések, kitekintés, téma továbbvitelének lehetősége. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az elemzés mindenképpen tartalmazzon önálló gondolatelemeket, meglátásokat, esetleg különböző forgatókönyveket a vizsgált téma alakulását illetően).
 • Az elemzés hosszúsága elsődlegesen 10-15 ezer karakter lehet, de természetesen lehetőség a mélyebb témakifejtés érdekében ezt túllépni. 
 • Kérjük mellőzni a különleges formázásokat (például címsor, ritkított betű, térköz, stb.).
 • Az elemzést Word formátumban kérjük megküldeni.
 • Az elemzés grafikonokat, táblázatokat tartalmazhat, ugyanakkor a képek csak a legszükségesebb esetben kerüljenek felhasználásra.
 • A hivatkozásokat az elemzés végén kérjük feltüntetni alfabetikus sorrendben az alábbiak szerint: Szerző (évszám): Cím. Kiadvány neve. Letöltés helye:

Az elemzéseket 2021. november 30-ig kérjük leadni a kmszerkesztoseg@gmail.com e-mail címen.

Díjazás:

 1. helyezett: 20.000 Ft értékű könyvutalvány-nyeremény és médiamegjelenés
 2. helyezett: 15.000 Ft értékű könyvutalvány-nyeremény és médiamegjelenés
 3. helyezett: 10.000 Ft. értékű könyvutalvány-nyeremény és médiamegjelenés

Különdíj (amennyiben releváns lesz): 10.000 Ft értékű könyvutalvány-nyeremény és médiamegjelenés

 1. helyezett: médiamegjelenés egyéni megbeszélés szerint
 2. helyezett: médiamegjelenés egyéni megbeszélés szerint

A nyeremények átvételére kizárólag személyesen, Budapesten van lehetőség.

A médiamegjelenést partnereink felületein, a Kitekintő.hu, valamint a Kárpáti Igaz Szó felületén tudjuk biztosítani. Amennyiben nyertes pályázónk tudományos publikációvá kívánja továbbfejleszteni elemzését, egyéni megbeszélés szerint kiadványunkban, a Külügyi Műhely – Gyorselemzés sorozatban biztosítunk megjelenési lehetőséget.

A pályázat díjazása a „A Külügyi Műhely Alapítvány tudományos közösségépítési tevékenységének fejlesztése” c., NEAE-KP-1-2021/1-000279 azonosítószámú projektből kerül biztosításra.

A pályázati felhívás megjelenését az alábbi támogatók teszik lehetővé: