Sikeresen zárt „A Külügyi Műhely Alapítvány tudományos közösségépítési tevékenységének fejlesztése c. projekt

A Külügyi Műhely Alapítvány (a továbbiakban: Szervezet) 2021. június 30. és 2022. december 12. között valósította meg első, központi költségvetési támogatásból megvalósuló szakmai projektjét, amely forrását a Nemzeti Együttműködési Alap biztosította.

A projekt megvalósítási ideje alatt az alábbi eredménytermékek születtek / vállalásokat sikerült elérni.

Közösségépítés

Online megjelenés fejlesztése

Elindult a biztonság,- és tudománypolitikával foglalkozó, angol nyelvű portál Dialogue for Regional Security & Science név alatt. A portálon térítésmentesen publikálhatnak magyar és külföldi szakértők kutatási eredményeikről, szakpolitikák elemzéséről, valamint a világban zajló folyamatok áttekintéséről. 2023. január 18-ig bezáróan 13 szerző publikált az oldalon, 3.552 összmegtekintéssel (a tartalom, illetve olvasószám folyamatosan bővül az azóta eltelt időszakban).

Pályázati felhívás egyetemi hallgatóknak

2021. októberében cikkíró pályázatot hirdetett meg a Szervezet BA, MA és PhD szakos hallgatóknak, amely a közép-és kelet-európai országok, és Oroszország, valamint a Balkán régió országai esetében vizsgálják meg a COVID-19 pandémiás helyzetre adott politikai és gazdasági válságkezelési gyakorlatokat. A nyertes pályaművek partnerünk, a Kitekintő.hu oldalán kerültek publikálásra.

 1. helyezett – Pethő Marcell: https://kitekinto.hu/2022/01/04/gazdasag/petho-marcell-gazdasagvedelmi-valsagkezelo-intezkedesek-szloveniaban/197603/
 2. helyezett: Felde András Bence: https://kitekinto.hu/2022/01/05/europai-ugyek/koronavirus-jarvany-hatasa-es-kezelese-szerbiaban-quo-vadis/197619/
 3. helyezett – Balogh Fruzsina: https://kitekinto.hu/2022/01/09/europai-ugyek/miert-nem-mukodott-a-roman-oltasi-kampany-balogh-fruzsina-elemzese/197670/

Belső működés fejlesztése

Az új szakmai feladatok új szakértők bevonását kívánták meg, ezzel párhuzamosan szükségessé vált a Szervezet működési kereteinek újragondolása. Elkészült a Külügyi Műhely Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata, amely mellékletei a kiadványgondozással kapcsolatos lapmenedzsment folyamatok leírásait is tartalmazzák.

A támogatási időszakban összesen 28 új szakértő kapcsolódott be a szakmai folyamatokba.

Saját gondozású kiadványok menedzselése

A Külügyi Műhely c. folyóirat fejlesztése

A 2019. óta publikált Külügyi Műhely c. online tudományos folyóirat változatlanul évi 2 lapszámmal jelentkezett. A támogatási időszakban összesen 3 lapszám jelent meg az alábbiak szerint.

2021/2. lapszám – 12 publikált írás – 9 szakcikk + 3 Tudományos élet rovatban megjelent írás

Elérhető a Szervezet honlapján: https://kulugyimuhelyalapitvany.hu/2021-evi-2-szam/

2022/1. lapszám 12 publikált írás – 11 szakcikk + 1 Tudományos élet rovatban megjelent írás

Elérhető a Szervezet honlapján: https://kulugyimuhelyalapitvany.hu/2022-evi-1-szam/

2022/2. lapszám 13 publikált írás – 10 szakcikk + 3 Tudományos élet rovatban megjelent írás

Elérhető a Szervezet honlapján: https://kulugyimuhelyalapitvany.hu/2022-evi-2-szam/

A kiadvánnyal kapcsolatos fejlesztések a támogatási időszak ideje alatt:

 • Integrálása a kiadványok gondozásáért felelős ágazatba;
 • Szerkesztőbizottság tudományos titkára pozíció kialakítása;
 • Rovatvezető szerepkörök kidolgozása új minőségbiztosítási eljárással a publikálás folyamatában;
 • Szerkesztőbizottság tagjainak bővítése.

A Külügyi Műhely – Gyorselemzés sorozat c. kiadvány fejlesztése

A Külügyi Műhely – Gyorselemzés sorozat c. online tudományos időszaki kiadvány 2018. óta jelenik meg a Szervezet gondozásában. A támogatási időszakban összesen 7 lapszám jelent meg az alábbiak szerint.

2021/1. szám. Elérhető a Szervezet honlapján: https://kulugyimuhelyalapitvany.hu/kulugyi-muhely-gyorselemzes-sorozat-pasztoova-vivien/

2022/1. szám. Elérhető a Szervezet honlapján: https://kulugyimuhelyalapitvany.hu/kulugyi-muhely-gyorselemzes-sorozat-nagy-zsuzsanna-maria/

2022/2. szám. Elérhető a Szervezet honlapján: https://kulugyimuhelyalapitvany.hu/kulugyi-muhely-gyorselemzes-sorozat-nagy-zsuzsanna-maria-2/

2022/3. szám. Elérhető a Szervezet honlapján: https://kulugyimuhelyalapitvany.hu/kulugyi-muhely-gyorselemzes-sorozat-balogh-aron/

2022/4. szám. Elérhető a Szervezet honlapján: https://kulugyimuhelyalapitvany.hu/kulugyi-muhely-gyorselemzes-sorozat-sashalmi-adam/

2022/5. szám. Elérhető a Szervezet honlapján: https://kulugyimuhelyalapitvany.hu/kulugyi-muhely-gyorselemzes-sorozat-csorba-eva/

2022/6. szám. Elérhető a Szervezet honlapján: https://kulugyimuhelyalapitvany.hu/kulugyi-muhely-gyorselemzes-sorozat-czibor-henrietta/

A kiadvánnyal kapcsolatos fejlesztések a támogatási időszak ideje alatt:

 • Integrálása a kiadványok gondozásáért felelős ágazatba;
 • Társ-főszerkesztői rendszer kialakítása;
 • Szerkesztőség bővítése;
 • Tudományos tanácsadó testület felállítása;
 • Crossref DOI azonosító kérelmezése az MTA KIK-től;
 • Magyar Tudományos Művek Tára regisztráció és publikációk rögzítése;
 • MTA REAL repozitóriumban történő archiválás;
 • a kiadvány működési környezetét szabályozó dokumentum elkészítése.

Könyvkiadás

A támogatási időszakban 2 darab – nyomtatásban és online egyaránt elérhető – tanulmánykötet jelent meg a Szervezet gondozásában az alábbiak szerint.

Dudlák Tamás – Tóth Zoltán Balázs (szerk.) (2022): Válságtól válságig – Válogatott tanulmányok az észak-afrikai és a közel-keleti régió országairól az „arab tavasz” és a Covid-19 pandémia közötti időszakban c. tanulmánykötet

A tanulmánykötetben a lektorálási folyamatok után 11 publikáció kapott megjelenési lehetőséget, amelyek az észak-afrikai és közel-keleti régióból dolgoznak fel egy-egy esettanulmányt a 2011-es arab tavasz, illetve a COVID-19 pandémia közötti időszakban. A Szervezet honlapján az alábbi hivatkozáson ingyenesen letölthető a kötet: https://kulugyimuhelyalapitvany.hu/valsagtol-valsagig/

Sziebig Orsolya Johanna – Tóth Zoltán Balázs (szerk.) (2022): A klímaváltozás hatásaiból eredő kihívások – Válogatott tanulmányok a globális éghajlatváltozás jogi, politikai, gazdasági és társadalmi vonatkozásairól c. tanulmánykötet

A tanulmánykötetben a lektorálási folyamatok után 15 publikáció kapott megjelenési lehetőséget, amelyek a klímaváltozás valamely aspektusát dolgozzák fel. A Szervezet honlapján az alábbi hivatkozáson ingyenesen letölthető a kötet: https://kulugyimuhelyalapitvany.hu/a-klimavaltozas-hatasaibol-eredo-kihivasok/

A tanulmányköteteket nyomtatott és elektronikus formátumban – előzetes egyeztetés és pozitív visszajelzés alapján – az alábbi könyvtárakba került megküldésre térítésmentesen nyilvántartásba vételre:

 • Balassi Bálint Megyei Könyvtár – Salgótarján
 • Berzsenyi Dániel Könyvtár – Szombathely
 • Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár – Eger
 • ELTE, Állam és Jogtudományi Kari Könyvtár – Budapest
 • ELTE, Egyetemi Könyvtár és levéltár – Budapest
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár – Veszprém
 • Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Tittel Pál könyvtár – Eger
 • FSZEK 2. kerületi tagkönyvtár – Budapest (csak elektronikus változat)
 • FSZEL 4. kerületi tagkönyvtár – Budapest
 • FSZEK 6. kerületi tagkönyvtár – Budapest
 • FSZEK 10. kerületi tagkönyvtár – Budapest
 • FSZEK 11. kerületi tagkönyvtár – Budapest
 • FSZEK 12. kerületi tagkönyvtár – Budapest
 • FSZEK 13. kerületi tagkönyvtár – Budapest
 • FSZEK 18. kerületi tagkönyvtár – Budapest
 • FSZEK Központi Könyvtár – Budapest
 • Külgazdasági és Külügyminisztérium, Bánffy Miklós Szakkönyvtár – Budapest
 • Méliusz Juhász Péter Könyvtár – Debrecen
 • Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ – Budapest
 • Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum – Miskolc
 • Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Nyíregyháza
 • Országgyűlési Könyvtár – Budapest
 • Országos Széchenyi Könyvtár – Budapest (kötelespéldányok nyomda által eljuttatva)
 • Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár – Szeged
 • Szegedi Tudományegyetem könyvtár
 • Széchenyi Egyetem, Egyetemi Könyvtár és Levéltár – Győr

Online kompetenciafejlesztő anyagok elkészítése

Összesen 2 darab online megjelenésű tudományos segédlet készült el a támogatási időszak alatt az alábbiak szerint:

A kutató láthatóságát előmozdító felületek bemutatása (2022).

A tudományos publikáció elkészítésének alapjai (2022).

 A tudományos segédletek célja, hogy alap-, mester-, és doktori képzésen részt vevő hallgatóknak kiindulópontot biztosítson tudományos pályájuk elindításához azáltal, hogy a szükséges tudást összeszedve és rendszerezve biztosítja a részükre.

A Szervezet honlapján az alábbi hivatkozáson ingyenesen letölthetők a tudományos segédletek:

https://kulugyimuhelyalapitvany.hu/kulugyi-muhely-folyoirat/

https://kulugyimuhelyalapitvany.hu/2022/12/08/megjelent-elso-ketto-tudomanyos-segedletunk/

Aktív közösségi média jelenlét

A közösségi média felületeken – Facebook, LinkedIn – történő grafikus megjelenés átalakult, illeszkedve a legújabb trendekhez. Mindezzel párhuzamosan új tartalmak jelentek meg, úgy mint pályázatfigyelő, eseményajánló, blogposzt-népszerűsítés, stb.

A támogatási időszak ideje alatt a Facebook-on

 • 45.900 felhasználói elérés;
 • 3.045 Facebook oldal látogató; valamint
 • 375 új oldalkedvelés a legfontosabb mutatók.