Publikálási lehetőség a ’Külügyi Műhely – Gyorselemzés sorozat’ c. kiadványban

A ’Külügyi Műhely – Gyorselemzés sorozat’ a Külügyi Műhely Alapítvány 2018-ban alapított online, tudományos időszaki kiadványa. Célja, hogy helyet adjon mindazon elemzéseknek, amelyek nemzetközi kapcsolatokkal, biztonságpolitikával, globális és harmadik országokban végbemenő folyamatokkal és változásokkal foglalkoznak.

Milyen tématerületeken várunk kéziratokat?

  • Biztonsági tanulmányok
  • Diplomácia
  • Európai tanulmányok
  • Magyarország külkapcsolatai
  • Magyar nemzetpolitika
  • Nemzetközi gazdaságtan
  • Nemzetközi jog
  • Nemzetközi szervezetek
  • Regionális tanulmányok

Kik számára nyitott a lehetőség?

A ’Külügyi Műhely – Gyorselemzés sorozat’ nyitott minden olyan kézirat befogadására, amely a fenti pontban ismertetett témakörökben dolgoz fel eseményeket, ismertet kutatási eredményeket.

Alap,- és mesterszakos hallgatók köréből elsődlegesen – de nem kizárólagosan – olyan hallgatóktól várunk kéziratokat, akik szakkollégiumban tevékenykednek, tanulmányi versenyeken vállalnak megmérettetést (például TDK), bekapcsolódnak a tanszéki munkába (például demonstrátor, tanársegéd), vagy készülnek a doktori képzésre.

PhD hallgatók köréből várunk minden olyan kutatási eredményt, amely a fenti tématerületekhez kapcsolódik.

Fokozattal rendelkező oktatóktól, kutatóktól, vagy fokozattal nem rendelkező, de adott szakterületen elismert szakértőktől várunk minden olyan kutatási eredményt, amely a fenti tématerületekhez kapcsolódik.

Mikor lehet kéziratot benyújtani?

A ’Külügyi Műhely – Gyorselemzés sorozat’ egész évben fogad be kéziratokat, illetve a lektorálás menetétől függően a publikálás is folyamatos.

Mi a publikálás menete?

A kézirat befogadását követően megkezdődik a szakmai lektorálási folyamat. A lektori észrevételeknek megfelelően a szerző lehetőséget kap a kézirat javítására, ezt követően a kiadvány társ-főszerkesztői ellenőrzik a véglegesnek szánt kéziratot. Amennyiben a kézirat a tartalmi és formai követelményeknek megfelel, publikálásra kerül. A publikálás magába foglalja a szerkesztési, azonosító igénylési, illetve archiválási folyamatokat egyaránt.

Miért a ’Külügyi Műhely – Gyorselemzés sorozat’?

A kiadványt úgy alkottuk meg, hogy rendelkezzen a hazai és nemzetközi tudományos életben elvárt követelményekkel – ISSN azonosító, Crossref DOI azonosító, MTID, OSZK EPA és MTA REAL repozitóriumban történő archiválás, szakmai lektorálás –, így az itt megjelent publikáció referenciaként mutatható be pályázatok és a doktori képzésre történő jelentkezés esetében, illetve a doktori tanulmányok közbeni követelmények teljesítése során. Középtávú célunk, hogy a kiadvány a tudományos pályán mozgó oktatók és kutatók számára is vonzóvá váljon. A tudományos elvárásokon felül gondoskodunk a megjelent publikáció minél szélesebb körű népszerűsítéséről, amely egyaránt jelenti a Külügyi Műhely Alapítvány közösségi média felületein történő közzétételt, valamint – a szerző közreműködésével – médiapartnereink felületén történő megjelenést.

A ’Külügyi Műhely – Gyorselemzés sorozatban’ történő publikálás részletes követelményeiről bővebb információk itt olvashatók.