MEGÉRTENI A VILÁGBAN ZAJLÓ VÁLTOZÁSOKAT

Sokan érezzük úgy, hogy a világ egyre rohamosabb sebességgel változik körülöttünk. Az infokommunikációs eszközök elterjedése lehetővé tette, hogy néhány gombnyomással tudomást szerezzünk akár a Föld másik pontján zajló eseményekről is. Ugyanakkor a tudósítások a nap minden órájában újabb és újabb fejleményekről számolnak be, és immáron a sajtófigyelés, az adatok feldolgozása egyre nagyobb erőforrásokat igényel.

Ahhoz, hogy a rendszerezetlenül ránk zúduló információhalmazt átlássuk, a tudomány eszköztárának bevonása szükséges. Célunk egy olyan tudományterületeken átívelő módszertan kidolgozása, amellyel a világban zajló események folyamatként leírhatóvá válnak, egyben világossá válnak mindazon kockázatok, amellyel egyénként és államként egyaránt szükséges szembesülni.

A KÜLÜGYI MŰHELY ALAPÍTVÁNY

A Külügyi Műhely Alapítvány munkatársai arra vállalkoznak, hogy a világban zajló eseményeket feldolgozzák, elemezzék, és azokat mindenki számára befogadhatóan publikálják.

Munkánkkal elsősorban a nemzetközi események és Magyarország nemzetközi színtéren betöltött szerepének megértéséhez, illetve a globális folyamatok rendszerezéséhez kívánunk hozzájárulni.

MUNKATÁRSAINK

Antal Kristóf

Császár Vivien

Láz Adrián

Tóth Zoltán Balázs

KUTATÁSI TERÜLETEK

  • A nemzetközi kapcsolatok dinamikája, kiváltképpen a hatalmi erőviszonyok változása szemszögéből;
  • A politikai és gazdasági válságciklusok azonosítása;
  • A fejlett és fejlődő országok gazdasági biztonságának vizsgálata a politikai gazdaságtan eszköztárának felhasználásával;
  • A fejlődő országok, kiváltképpen a törékeny államok  által hordozott kockázatok feltárása;
  • Globális szinten megoldatlan problémák vizsgálata, mint demográfiai viszonyok, migráció, éghajlatváltozás, stb.