Együttműködünk a Téka Társulással!

A TéKa 2011 óta működő polgári társulás, amely ifjúsági szervezetként a tudomány módszereivel segíti elő a szlovákiai magyar fiatalok tudományos és kulturális tevékenységének kibontakozását, miközben egyéneket és közösségeket fejleszt, nemzetközi kapcsolatokat ápol. Tudományos tevékenysége révén, szorosan együttműködve elsősorban a szlovákiai és magyarországi, valamint egyéb nemzetközi intézményekkel, célja olyan stratégia kiépítése, amellyel a szlovákiai magyar fiatalok számára lehetőséget tud biztosítani a tudományos életben való aktív részvételre, szakmai előrehaladásra. Kutatási programjaiba, melynek fókusza főképp a dél-szlovákiai régió társadalmi, gazdasági, környezeti és kulturális fejlődését célozza, igyekszik minél több fiatalt belevonni.

A TéKa tevékenységei és programjai révén nemcsak egyetemi fokozattal rendelkező személyekkel kíván foglalkozni, hanem mindazokkal, akik aktívan és elkötelezetten érdeklődnek a szlovákiai magyarok tudományos és kulturális tevékenysége iránt, akik útmutatást keresnek, vagy partneri kapcsolatokat szeretnének kialakítani.

A TéKa kiemelkedő rendezvénye az évente megszerveződő, társadalomtudományi fókusszal bíró nemzetközi konferencia, amely a tapasztaltabb kutatók mellett elsődleges célcsoportjának a kárpát-medencei fiatalokat – doktoranduszokat és doktorjelölteket – tekinti. Emellett tehetséggondozó műhelyeket, módszertani képzéseket, tudományos szemináriumokat, könyvbemutatókat és vitaesteket is szervez a szlovákiai magyar tudományos világ és kultúra aktuális kérdéseiről.

A TéKa partnerkapcsolatai a szlovákiai magyar civil szervezetek és intézmények mellett a kárpát-medencei magyarságot képviselő szervezetekre is kiterjednek. A külhoni magyarság doktorandusz közösségei mellett fontosnak tekinti a magyarországi doktorandusz és kutatói szervezetekkel, illetve más intézményekkel való kapcsolattartást. Ezen megfontolásból alakítottuk ki  szervezeteink közötti együttműködést, amely a láthatóság kölcsönös erősítésén, közös tudományos projekteken és tudásmegosztáson fog alapulni.

Bővebb információk a szervezetről: https://www.te-ka.sk/