Pályázati felhívás!

Rövidebb terjedelmű – 10-15 ezer karakter hosszú elemzéseket várunk abban a témában, hogy nyugat-európai – kiváltképpen Franciaország, Németország és a Benelux államok – gazdasági és politikai válságkezelése miképpen fejlődött válaszul a COVID-19 pandémiás helyzetre.

Elsődlegesen olyan fókuszpontok kidolgozását várjuk leendő pályázóinktól, mint:

 • A választott ország(ok)ban végbemenő gazdaságvédelmi és politikai intézkedések bemutatása.
 • A választott ország(ok)ban végbemenő gazdaságvédelmi intézkedések hatása a politikai rendszer stabilitására.
 • A választott ország(ok) válságkezelésének jellege – például alakító vagy követő.
 • Adott ország mely régió országával-országaival működött szorosabban egyet (kérjük alapul venni az ENSZ statisztikai besorolását).
 • A választott ország(ok) milyen mértékben működött együtt más tagállammal az Európai Unión belül.
 • Az adott tagállam viszonyrendszerének alakulása az Európai Unióval a válságkezelés során.
 • Az Európai Unió válságkezelési mechanizmusainak bemutatása (NextGenerationEU), illetve azok mennyiben támogatják a választott ország(ok) válságkezelési folyamatait.
 • A választott ország(ok) együttműködése az ENSZ-családdal.

Követelmények:

 • Az elemzés az alábbi szerkezeti elemeket tartalmazza:
  • Szerző neve (lábjegyzetben intézmény megjelölése, e-mail cím);
  • Magyar nyelvű cím;
  • Magyar nyelvű kulcsszavak (4-5 db);
  • Bevezetés (téma ismertetése, felhasznált módszertan bemutatása);
  • Tartalmi rész;
  • Konklúzió (egyéni következtetések, kitekintés, téma továbbvitelének lehetősége. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az elemzés mindenképpen tartalmazzon önálló gondolatelemeket, meglátásokat, esetleg különböző forgatókönyveket a vizsgált téma alakulását illetően).
 • Kérjük mellőzni a különleges formázásokat (például címsor, ritkított betű, térköz, stb.)
 • A hivatkozásokat az elemzés végén kérjük feltüntetni alfabetikus sorrendben az alábbiak szerint: Szerző (évszám): Cím. Kiadvány neve. Letöltés helye:

Az elemzéseket 2021. március 31-ig kérjük leadni a kmszerkesztoseg@gmail.com e-mail címen.

Az elemzések kiértékelésére április első felében kerül sor. A 3 legjobb elemzés szerzője könyvutalvány-jutalomban részesül az alábbiak szerint:

 1. helyezett: 20.000 Ft
 2. helyezett: 15.000 Ft
 3. helyezett: 10.000 Ft

A 10 legjobb elemzésnek előzetes egyeztetés szerint lehetőséget biztosítunk a megjelenésre a Kitekintő.hu és a TudományOn felületein, vagy a Külügyi Műhely Alapítvány kiadványaiban.