Publikációs pályázat „A klímaváltozás hatásaiból eredő kihívások” c. tanulmánykötethez

Külügyi Műhely Alapítvány pályázatot hirdet kéziratok leadására a 2022. első félévében megjelenő, a A klímaváltozás hatásaiból eredő kihívások – Válogatott tanulmányok a globális éghajlatváltozás jogi, politikai, gazdasági és társadalmi vonatkozásairól munkacímű tanulmánykötetben történő publikáláshoz. A kötet célja, hogy különböző földrajzi távlatokban – országos, regionális, kontinentális, globális szinten – elemezze a klímaváltozás okozta negatív hatásokat és az azt enyhíteni/megoldani kívánó intézkedéseket. A téma kidolgozásához a Szerző által szabadon megválasztott módszertan segítségével jogi, politikai, gazdasági, társadalmi, biztonsági és egyéb aspektuson keresztül közelíthet. A tanulmány feltérképezheti egy-egy társadalmi csoport, állam, nemzetközi szervezet vonatkozó programjait, látásmódját. 

Nem vitás, hogy a klímaváltozás korunk egyik legsúlyosabb, globális szintű környezeti problémája, amely eltérő mértékben, de a Föld minden államára és teljes népességére hatást gyakorol. A hatások és kihívások alapos tudományos feldolgozására szükség van, nemcsak a témával foglalkozó szakemberek, hanem a társadalom széles körének tudatosítása érdekében is.

A tanulmánykötet elsődleges, de nem kizárólagos fókuszpontjai:

 • Az ENSZ mint katalizátor a klímaváltozásával kapcsolatos globális küzdelemben;
 • Környezeti kérdések és a klímaváltozás mint téma megjelenése az ENSZ fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célkitűzéseiben (MDGs, SDGs);
 • Kyotoi Jegyzőkönyv – egy füstbement terv?
 • Riotól Párizsig, avagy a globális klímamegállapodások evolúciója;
 • A UNEP szerepe a klímaváltozás elleni harcban;
 • A kormányközi (regionális) nemzetközi szervezetek szerepvállalása a klímaváltozás elleni küzdelemben;
 • Az NGO szektor szerepe – az államok lelkiismerete?
 • A zöld gazdaságé a jövő? – A klíma és energiapolitika szerepe a fenntartható gazdálkodás létrejöttében;
 • A SIDS államok (fejlődő kis szigetországok/Small Island Developing States) harca a létért – élet egy süllyedő hajón;
 • A SIDS államok klímaváltozással kapcsolatos „menekülési tervei” és ezek hatása a migrációra;
 • A BRICS-államok szerepe a klímaváltozásban;
 • Van-e élet a fosszilis energiahordozók után – az olajipari nagyvállalatok „menekülőútjai”.
 • A klímaváltozáshoz való hozzájárulás elfeledett szektorai – pl. tengeri hajózás.
 • Az Amerikai Egyesült Államok klímapolitikájának változásai ‒ az ovális terem elfoglalójának befolyása a globális „főszennyező” nemzetközi vállalásaira;
 • A legnagyobb szennyező országok klímapolitikájának áttekintése – kiváltképpen az Egyesült Államok, Kína, India, Oroszország, Japán, Németország, Dél-Korea;
 • Zöld energia-e a nukleáris energia – feketelyuk az EZ klímasemleges politikájában;
 • Egy klímasemleges Európa terve – álom vagy valóság?
 • Az Európai Unió klímapolitikája és annak hatása az energiaszektorra;
 • Mérlegen a legsúlyosabb környezetszennyezők büntetőjogi felelőssége – az EU egy új ökocídium szabályozás küszöbén;
 • Mérlegen az új francia klímaterv – túl sok vagy túl kevés?
 • A klímaváltozás országspecifikus negatív hatásai – bármely államban bekövetkezett hatások bemutatása és cselekvési tervek.
 • A klímaváltozás és a migráció összefüggései – klímamenekültek.

A tanulmánykötet megjelenésével kapcsolatos információk:

 • A tanulmánykötet teljeskörű szakmai megvalósításáért, valamint a könyvkiadásért a Külügyi Műhely Alapítvány felel.
 • A tanulmánykötet kiadása szakmai lektorálás, nyelvi korrektúra, tördelés, valamint borítótervezés mellett valósul meg. A tanulmánykötet mindennemű felmerülő költségeit a Külügyi Műhely Alapítvány a „A Külügyi Műhely Alapítvány tudományos közösségépítési tevékenységének fejlesztése” c., NEAE-KP-1-2021/1-000279 azonosítószámú projektből biztosítja. 
 • A tanulmánykötet ISSN szám alatt jelenik meg kizárólag elektronikus könyv formában.
 • A tanulmánykötet népszerűsítését a Külügyi Műhely Alapítvány vállalja, amely magában foglalja a tudományos világban, a közösségi médiában (Facebook, LinkedIn), valamint a hazai és határon túli sajtótermékekben történő megjelenését. 
 • A tanulmánykötet kereskedelmi forgalomba nem kerül, elektronikus könyv formában online formátumban, mindenki számára elérhető lesz.

Szerzők részére támasztott elvárások:

 • A tanulmányokért a Szerzők külön díjazásban nem részesülnek.
 • A tanulmánykötetbe való publikálási szándékot magyar nyelvű cím és absztrakt egyidejű beküldésével jelezhetik a Szerzők.
 • A kéziratok maximális és elvárt terjedelme 40.000 leütés, amelyeket a felhíváshoz melléklet szerzői útmutató alapján kérünk elkészíteni.
 • A beküldött tanulmányok szakmai és nyelvi lektorálás után kerülnek megjelenésre – a Szerző vállalja az esetleges javítások határidőben való elvégzését.
 • Szerzői nyilatkozat csatolása, miszerint a kézirat máshol nem jelent meg.

Jelentkezés és publikálás folyamata:

 1. 2021. október 24-ig kérjük megküldeni a publikáció magyar nyelvű címét és 300 szavas absztraktját a kmszerkesztoseg@gmail.com e-mail címre.
 2. 2021. október 31-ig a beérkezett absztraktok elbírálásra kerülnek.
 3. 2022. február 15-ig kérjük megküldeni a véglegesnek szánt kéziratokat.
 4. 2022. március 15-ig megküldésre kerül a Szerzőknek a lektori vélemény az esetleges javítási javaslatokkal együtt.
 5. 2022. március 31-ig kérjük megküldeni az esetlegesen javított kéziratot.
 6. 2022. április 5-ig a tanulmánykötet-tervezet korrektori, tördelési és nyomdai munkálatokra leadásra kerül.
 7. 2022. május 31-ig tervezzük a tanulmánykötet megjelenését.
 8. 2022. június 1. – október 31. között a tanulmánykötet népszerűsítése.

Bármilyen további kérdés esetén a kmszerkesztoseg@gmail.com e-mail címen állunk rendelkezésre.

A tanulmánykötet megjelenését az alábbi támogatók teszik lehetővé: