Az Arab tavasz forradalmi és megmozdulási hullám jelentős változásokat hozott a közel-keleti és észak-afrikai országok életében. A társadalmi-politikai nyomás következtében évtizedeken keresztül stabil rendszerek dőltek meg, és több ország esetében máig tartó belső fegyveres konfliktus vette kezdetét.

Az Arab tavasz – sok helyen a véres kezdetek ellenére is – reménykedéssel töltötte el a fejlett országokat, hogy a világ egy újabb nagy volumenű demokratizálódási hullámnak lehet szemtanúja. A kezdeti sikerek ellenére viszont hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a régió konfliktusait nem lehet egykönnyen feloldani. A bizakodásra okot adó kisebb győzelmek rövid idő leforgása alatt a visszájára fordultak, és több országban máig feloldhatatlannak tűnő konfliktusokat eredményeztek.

Kockázatok

A közel-keleti régió országai számos kockázatot hordoznak, amely a teljesség igénye nélkül átível a vallási különbözőségeken, a szociális ellátórendszer hiányán, terrorista szervezetek aknamunkáján, államszervezési hiányosságokon, stb. A kockázatok azonosítása ugyanakkor feltétlenül fontos ahhoz, hogy megértsük a régióban zajló eseményeket, illetve a fejlett országok a közeljövőben fel tudjanak készülni további konfliktusok hatásainak csillapítására.

A közel-keleti műhely kutatási irányai:

  • A régió változó demográfiai viszonyaiból eredeztethető kockázatok feltárása.
  • A nemzetbiztonsági kockázatok, úgy mint szervezett bűnözéssel, pénzmosással, ember,- fegyver,- és drogcsempészéssel, radikális / militáns szervezetek, valamint terrorista szervezetek tevékenységének azonosítása.
  • Regionális hatalmi viszonyok alakulása, elsődlegesen Törökország, Irán és Szaúd-Arábia törekvéseinek leírása.
  • A fejlett országok, valamint nemzetközi szervezetek szerepvállalása a régió eseményeinek alakításában.
A közel-keleti műhelyben eddig megjelent írások:

Szíria fejlődési íve 1980-tól napjainkig – A gazdasági és politikai mérföldkövek áttekintése 2010. után: Tóth Zoltán Balázs_Külügyi Műhely – Gyorselemzés sorozat_2018_7

Szíria fejlődési íve 1980-tól napjainkig – A gazdasági és politikai mérföldkövek áttekintése 2000-2009. között: Tóth Zoltán Balázs_Külügyi Műhely – Gyorselemzés sorozat_2018_6

Szíria fejlődési íve 1980-tól napjainkig – A gazdasági és politikai mérföldkövek áttekintése 1990-1999. között: Tóth Zoltán Balázs_Külügyi Műhely – Gyorselemzés sorozat_2018_5

Szíria fejlődési íve 1980-tól napjainkig – A gazdasági és politikai mérföldkövek áttekintése 1980-1989. között: Tóth Zoltán Balázs – Gyorselemzés – 2018_4

A vegyi fegyverek szerepe a szíriai polgárháború dinamikájában: Tóth Zoltán Balázs – Gyorselemzés – 2018_1