Szerző neve: Horváth Réka

Tanulmány címe: A karlócai béke a korabeli londoni nyomtatott hetilapokban

Title: The Treaty of Carlowitz in the contemporary printed London newspapers

DOI azonosító: 10.36817/km.2023.1-2.18

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Az 1699. január 26-án aláírt karlócai béke előzményeit, lefolyását és eredményeit nagy nemzetközi figyelem övezte. Tanulmányomban ezt a nemzetközi figyelmet, pontosabban sajtófigyelmet vizsgálom meg az angol politika szemszögéből két londoni hetilap 1697–1700 közötti hírközlése alapján. A béke amellett, hogy véglegesítette az oszmánok kiszorulását a Magyar Királyság területéről, ezáltal pedig Európából, segített meghatározni a kontinens hatalmi erőviszonyait a „hosszú 18. század” hajnalán. Anglia aktív szerepet játszott a békefolyamatban, amely az angol nyelvű hetilapok tudósításaiban is tetten érhető, amelyek a nyilvános térben létrejövő politikai diskurzus exponenciálisan növekvő jelentőségű médiumai voltak. A vizsgált témát két különböző típusú hetilap elemzésével közelítem meg. A London Gazette Anglia első működő hetilapja volt, emellett pedig az államhatalom hivatalos sajtóorgánuma, míg a Post Boy-t a cenzúratörvény 1695-ös hatályvesztése után alapították, ezáltal pedig egy kötetlenebb hírközlési módszer és stílus jellemezte. Tanulmányomban többek között azokra a kérdésekre keresem a választ, hogy a békét úgy ábrázolták-e, mint a közel 150 éves oszmán uralom lezárását, és ezzel kapcsolatban a „törökkép” hogyan változott meg, valamint a békét a Szent Liga teljesítményeként, avagy a Habsburg Monarchia egyéni eredményeként mutatták-e be, a magyarországi problémákat szemléltették-e, illetve, hogy a spanyol örökösödési háború előképe megjelent-e.

Kulcsszavak: angol sajtó, angol hetilapok, karlócai béke, London Gazette, Post Boy

Abstract: The Treaty of Carlowitz (Karlowitz) signed on January 26, 1699, was in the focus of international attention, alongside its precedent, the procedure itself, and its outcome. In my study, I am going to examine this international attention, most importantly from the English political press, based on the reports of two London newspapers published between 1697 and 1700. The Treaty finalised the withdrawal of the Ottoman Empire from the Kingdom of Hungary and therefore from Europe. Moreover, it played an important role in determining the continental power relations at the dawn of the „long 18th century”. England actively took part in the peace process. This can be observed in the English newspapers, which were the mediums, with an exponentially growing significance, of the political discourse coming into existence in the public sphere. I am going to approach the issue by analyzing two different types of newspapers. The London Gazette was the first functioning English and also the government’s official newspaper, whereas the Post Boy was established after the censorship expired in 1695, therefore it had a more unconstrained style of reporting. In my study, I am going to attempt to answer whether the peace is depicted as the end of the 150-year-long Ottoman rule, how the portrayal of the Turks changed, whether the peace is described as the achievement of the Holy League or the Habsburg Monarchy alone, whether the problems in Hungary were demonstrated, and lastly, whether the prefiguration of the War of the Spanish Succession was represented.

Keywords: English press, English Newspapers, Treaty of Carlowitz, London Gazette, Post Boy