Szerző neve: Ájben Katalin – Biró Dávid

Tanulmány címe: A Dél-Kaukázus Oroszország és Törökország metszéspontjában

Title: The South Caucasus Along the Interests of Russia and Turkey

DOI azonosító: 10.36817/km.2022.1.5

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A Szovjetunió felbomlása után több nemzetállam jött létre a Dél-Kaukázus térségében. A régióban továbbra is jelen volt az Orosz Föderáció által gyakorolt dominancia, ám Törökország is egyre nagyobb külpolitikai aktivitást mutatott a Dél-Kaukázus régiója iránt. Mindkét hatalom külpolitikáját támogatta, hogy a térség államai viszonylag kis területen helyezkedtek el és számos etnikumot foglaltak magukban és sokszor egymással is több nézeteltérésük volt. Ezen régió államai mind sajátos módon függenek Oroszországtól és Törökországtól. Jelen elemzés célja, hogy bemutassa Oroszország és Törökország érdekeit a régió államai mentén, amelyek a diplomáciai kapcsolatokon túl érintik a gazdasági együttműködéseket és a stratégiai védelmi kapcsolatokat is.

Kulcsszavak: Oroszország, Törökország, Dél-Kaukázus, külpolitika, geopolitika

Abstract: After the collapse of the Soviet Union, several nation-states emerged in the South Caucasus region. The dominance of the Russian Federation continued to be present in the region, and Turkey also showed increasing foreign policy activity towards the South Caucasus region. The foreign policy of both powers was supported by the fact that the states of the region were located in a relatively small area and encompassed many ethnic groups and often had several differences with each other. The states in this region are all differently dependent on Russia and Turkey. The purpose of this analysis is to present the interests of Russia and Turkey along the states of the region, which, in addition to diplomatic relations, also concern economic cooperation and strategic defense relations.

Keywords: Russia, Turkey, South Caucasus, foreign policy, geopolitics