Szerző neve: Bátai Nóra

Tanulmány címe: A japán klímapolitika változása a Párizsi Megállapodást követően

Title: The Changing Japanese Climate Policy After the Paris Agreement

DOI azonosító: 10.36817/km.2022.1.6

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A fejlett országok klímaváltozással szembeni fellépésének vizsgálata egyre hangsúlyosabbá válik az éghajlatváltozás ütemének gyorsulásával. A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy Japán – a világ ötödik legnagyobb üvegházgázkibocsátójának – klímapolitikája milyen átalakuláson megy keresztül és ehhez mely tényezők járulnak hozzá. A kutatás során összehasonlításra kerül a 2015-ös Párizsi Megállapodást megelőző és azt követő japán klímapolitika a meghatározó szakpolitikai intézkedések számbavételével. A vizsgálat révén megállapítható, hogy a klímamegállapodás idején fordulat következett be a szigetország klímapolitikájához kapcsolódó több területen, amit külső és belső hatások egyaránt előmozdítottak.

Kulcsszavak: Japán, Párizsi Megállapodás, klímapolitika, klímaváltozás

Abstract: There is an increasing significance of research analysing climate action of developed countries with the acceleration of climate change. This publication aims to study how Japan’s – the fifth largest greenhouse gas emitter in the world – climate policy is transforming and what could be the factors contributing to it. The Author will compare Japanese climate policy before and after 2015, the year of the Paris climate agreement via determining policy measures. It can be concluded that there was a shift in several climate policy areas at the time of the climate agreement, which was facilitated by external as well as internal impacts.

Keywords: Japan, Paris Agreement, climate policy, climate change

A tanulmány az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-21-2-I-NKE-53 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.