Szerző neve: Bertalan Péter – Szabó Ferdinánd

Tanulmány címe: A virtuális apokalipszis, avagy egy fiktív atomháború modellje

DOI azonosító: DOI: 10.36817/KM.2021.2.10

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A hidegháborúban világégéssel fenyegető konfliktus mögött a két szuperhatalom totális szembenállása állt, amelyet a fegyverkezési verseny erősített. E versenyt érzékeltető statisztikai adatok szemléltetik a veszély nagyságát. A fegyverkezési verseny élesedésének, kiszélesedésének bizonyítéka az atomkísérletek számának növekedése. A két szuperhatalom szembenállása Európában is kemény politikai lépésekben fejeződött ki. A két fél és az általuk vezetett katonai blokkok szembenállása a kettészakított Németország és Berlin kérdésében volt a legélesebb. 1961-ben a Szovjetunió a Kelet- és Nyugat-Berlint elválasztó fal egy éjszaka alatt történő felhúzásával megsértette Berlin négyhatalmi státuszát, de arra vigyázott, hogy egyetlen háztömböt sem vegyen el a nyugati területből. A nyugati hatalmak sem tettek katonai lépéseket Moszkvával szemben ügyelve a status quo megtartására. 1989. november 9. a német újraegyesítés folyamatában határkővé vált berlini fal, amely a világ addig legjobban őrzött államhatára volt, 28 év után leomlott, mint valamennyi fal a történelem évszázadai folyamán.

Kulcsszavak: világégés, szuperhatalmak, fegyverkezési verseny

Abstract: The lack of information causes ignorance and misinterpretation, making the clear view of politics difficult. Behind the conflict threatening with world war stands the total opposition of two superpowers, which is strengthened by the arms race. The statistics showing this race illustrate the extent of danger. The increasing number of nuclear tests provides evidence for the arms race getting more intense and expanded. The opposition of the 2 superpowers was expressed in strict political measures also in Europe. The opposition of the 2 sides and the military blocks they led was the sharpest in the issue of the divided Germany and Berlin. In 1961 the Soviet Union violated the four-power status of Berlin, by creating the wall during one night separating East- and West Berlin, being careful not to take a single block from the Western area. Neither the Western powers took military steps against Moscow to take care to maintain the status quo. 9 November, 1989, the Berlin Wall, which became a landmark in the process of the reunification of Germany, and was the most guarded state boundary of the world till that time, has fallen after 28 years as all the walls throughout the centuries of history.

Keywords: opposition, superpowers, arms race