Szerző neve: Barnóczki Dávid

Tanulmány címe: A nagy technológiai cégek versenyellenes gyakorlatai és hatalmuk visszaszorításának alternatívai

Title: The unfair practices of the big tech companies and the alternatives to repel their power

DOI azonosító: DOI: 10.54599/kmgys.2023.2

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A digitális piacokon működő nagy technológiai cégek olyan mértékű hatalomra tettek szert, amellyel nem csak a versenyt, hanem már az egyéb alapvető szabadságjogokat is veszélyeztethetik. A tanulmány a digitális piacok jellemzőit, és az ott erőfölényben jelenlévő vállalkozások, így pl. a Google, Facebook, Amazon jogellenes gyakorlatait mutatja be, elsősorban EU-s szinten. E magatartások feltárása következtében láthatóvá válik, hogy milyen problémák rejlenek bennük. A hatalmuk megtörésére többféle megoldás is létezhet, ilyen lehet pl. kevesebb fúzió engedélyezése, egyes tevékenységek tiltása, és a társadalmi nyomásgyakorlás is. Tanulmányomban ezeket a körülményeket fogom feltárni, és megoldási javaslatokat is adok.

Kulcsszavak: digitális piac, tech cégek, erőfölény, fúzió, visszaélés

Abstract: The big tech companies have obtained so big power on the digital markets that they threat the other fundamental freedoms. The article intends to show the character of the digital markets, and the unfair practices of the undertakings with dominant positions over there, such as Google, Facebook, Amazon, at EU level. By the review of such behaviors, it is possible to reveal the problems regarding them. There are more solutions to stop their power, e.g. less approved fusions, prohibition of certain activities, and social pressure. The article purposes to reveal those circumstances, and to provide proposals.

Keywords: digital market, tech companies, dominant position, concentration, abuse