Szerző neve: Iványi Márton

Tanulmány címe: A papírtól az 5G-ig – Történelmi áttekintés Kína útjáról a kezdetektől a globális világgazdaságba

Title: From Paper to 5G – A Historical Vverview of China’s Journey From the Beginnings to the Global Economy

DOI azonosító: 10.36817/km.2022.2.6

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A kimért stratégiai tervezés birodalmi hagyományai, a civilizációs vívmányok, a befelé fordulás, a stagnálás és a szuverenitáscsorbulás történelmi előzményei után a kontinensnyi Kína néhány évtizede – talán immár visszafordíthatatlanul – belépett a globalizáció világába. Az ázsiai ország abbéli sikere, ahogy a globalizált térben egyes ágazatait, például a digitalizálódó államot és információs társadalmát egyaránt mozgásba hozó saját nemzeti IKT-piacát alakítgatja, a maga nemében kivételes történelmi teljesítmény. 

Kulcsszavak: Kína, globalizáció, IKT, innováció, civilizáció 

Abstract: After the imperial traditions of prudent strategic planning, historical achievements, inward turning, stagnation, and loss of sovereignty, China, with its magnitude of a continent, has entered, perhaps even irreversibly, the world of globalization since a couple of decades, The success of the Asian country in shaping certain sectors within the arena of globalization, such as its national ICT market which also provides backup for the digital state and the information society, is an extraordinary historical achievement.

Keywords: China, globalization, ICT, innovation, civilization