Szerző neve: Kiss Sándor

Tanulmány címe: Válságkezelés, energiapolitika, háború – Az 1970-es évek kríziseinek amerikai tapasztalatai

Title: Crisis Management, Energy Politics, War: The American Experiences of the Energy Crises of the ’70s

DOI azonosító: 10.36817/km.2022.2.7

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A 2022-ben kitört orosz-ukrán fegyveres konfliktus, és a nyomában kialakult energiaválság újfent előtérbe helyezte tette az olyan alapvető stratégiai nyersanyagok kérdését, mint a kőolaj, vagy a földgáz. A kialakult gazdasági helyzetet több elemző is az 1970-es évek energiaválságaihoz és stagflációs környezetéhez hasonlította, ezért érdekes lehet megvizsgálni, hogy az Egyesült Államok milyen lépéseket tett az 1970-es évek folyamán a válság hatásainak mérséklésére és hogyan kívánta biztosítani az amerikai gazdaság stratégiai nyersanyagokkal való ellátottságát. Tanulmányom áttekinti, hogyan formálódott az Egyesült Államok olajstratégiája a XX. század elejétől kezdve, ezeknek a megközelítéseknek milyen felülvizsgálatára került sor az 1970-es évek válságainak tükrében, illetve milyen egyéb válságkezelési intézkedéseket kényszerített az amerikai kormányzatra a mai helyzethez nagyon hasonló fegyveres konfliktusok generálta energiakrízis.

Kulcsszavak: Egyesült Államok, stagfláció, energiaválság, válság-menedzsment, 1970-es évek

Abstract: The Russian-Ukrainian armed conflict of 2022 and the following energy crisis brought forward the issue of such fundamental resources like oil and natural gas. The current economic environment was compared to the stagflation economy of the ’70s by many experts, thus it is worth to explore how the United States tried to manage the economic crises and what steps did it take to supply the American economy with strategic resources. My research overviews how the oil strategy of United States has formed since the beginning of the 20th century, how it was rectified in the 70’s, and what other crisis management measures were forced on the US government by the crises generated by armed conflicts, similar to today’s environment.

Keywords: United States, stagfaltion, energy crisis, crisis management, ‘70s