Szerző neve: Nagy Gergely

Tanulmány címe: A latin-amerikai országok népszövetségi tagságának hatása az Egyesült Államok Latin-Amerika politikájára

DOI azonosító: https://doi.org/10.36817/km.2020.1.13

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A két világháború közötti időszak egyik kevésbé ismert története a latin-amerikai térség népszövetségi tevékenysége. A versailles-i békekonferencián életre hívott, nemzetek felett álló és azok egyenlőségén alapuló szervezet történelmi lehetőséget nyújtott a térség nemzetei számára. A szervezetet létrehozó Egyesült Államok belpolitikai csatározások miatt távol maradt a Népszövetségtől, így a latin-amerikai nemzetek számára először adódott komoly lehetőség arra, hogy az Egyesült Államok „védőernyője” alól kikerülve nyithassanak és kapcsolatokat létesíthessenek más, főleg európai nemzetekkel és véget vethessenek az USA Monroe-doktrína nyújtotta intervenciós politikájának. A Népszövetséget megalapító országok egyharmada az amerikai kontinens nemzete volt, így a korszakban, Európa és a Távol-Kelet mellett, a latin-amerikai régió nemzetközi súlya is megnövekedni látszott. Latin-Amerika nemzetei a történelmi lehetőséggel viszont nem tudtak élni. Tanulmányomban ennek okait és problematikáját, valamint a latin-amerikai népszövetségi részvétel példákkal alátámasztott elemzését kívánom bemutatni, kitérve arra is, hogy az Latin-Amerika és a Népszövetség kapcsolatában az Egyesült Államok milyen viselkedést tanúsított.

Kulcsszavak: Népszövetség, Latin-Amerika, Egyesült Államok, Monroe-doktrína, Woodrow Wilson, izolacionalizmus, internacionalizmus

Abstract: The League of Nations’ activities in Latin-America is one of the less known histories of the interwar period. The organization which stood above the nation-states brought about by the versailles peace process and which was based on equality offered a unique opportunity to the countries in this region. Although the United States’ role was crucial in founding the League it subsequently remained distant from it due to domestic political issues. Thus Latin-American nations had for the first time the freedom to establish relations with other, mainly European countries without being overshadowed by the United States and their interventionist policies such as the Monroe-doctrine. The significance of the region seemed to increase, as signified by the fact that a third of founding nations for the League were from the Americas. Latin-America however could not seize this opportunity. In my research I will investigate the causes and problems related to this presenting several examples of Latin-American involvement with the League of Nations with emphasis on the role of the Unites States in this regard.

Keywords: League of Nations, Latin-America, United States, Monroe-doctrine, Woodrow Wilson, isolationism, internationalism