Szerző neve: Pálfi László

Tanulmány címe: „Koponyák helye” – a német-namíbiai kapcsolatok helyzete a namák és hererók ellen vívott gyarmati háború kontextusában 

DOI azonosító: DOI: 10.36817/KM.2019.1.9

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Németország mint késői gyarmatosító jelent meg a XIX. század világpolitikai térképén, ezért a német gyarmatosítás csak az 1880-as években vette kezdetét. A Német Délnyugat-Afrika névre hallgató gyarmatot Adolf Lüderitz brémai kereskedő alapította meg 1883-ban, majd a gyarmat az 1890-es Helgoland-Zanzibár szerződéssel nyerte el végső kiterjedését. A délnyugat-afrikai német gyarmatosítás idején két gyarmati háború is lezajlott: az 1893-1897-es nama-felkelés, valamint az 1905-1907-es herero-felkelés. A Német Gyarmati Véderő (Schutztruppe) különös kegyetlenséggel verte le a hererók lázadását: Németország ekkor állított fel először koncentrációs táborokat. Tanulmányomban történelmi kontextusban vizsgálom meg a herero-felkelés megítélésének kérdését: mi történt a megmaradt források és a releváns szakirodalom szerint az egykori német gyarmaton és mi ennek a megítélése a jelenkori német közvéleményben?

Kulcsszavak: Namíbia, Németország, diplomácia, gyarmatosítás, regionális tanulmányok

Abstract: Germany begun to build its colonial empire in the late period of 19th century, therefor German colonialism started in 1880s. German South West Africa was taken by Adolf Lüderitz, who was a German merchant from Bremen, and he established the colony in 1883, which has gained its recent borders in the Heligoland-Zanzibar Treaty of 1890. There were two major colonial wars in German colonial period of Namibian history: the Nama Uprising from 1893 until 1897, and the Herero Uprising from 1905 until 1907. The second one was smashed by German Colonial Troops (Schutztruppe), that was the first occasion in German history, when Germany established concentration camps. My study is an effort to make an analyzation about Herero Uprising: what happened on the former German colony according to the preserved sources and relevant literature and what is the evaluation of this history in the contemporary German public opinion?

Keywords: Namibia, Germany, Colonialism, Diplomacy, Regional studies