Szerző neve: Pleskovics Viola

Tanulmány címe: Külpolitika és műemlékvédelem: az olasz-magyar szövetség hatása a Trianon utáni örökségvédelemre

DOI azonosító: 10.36817/km.2020.2.13

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Az állam és épített örökség viszonya, valamint a trianoni békeszerződés emlékéve mind aktuális témák 2020-ban. Jelen írás e két terület ötvözetével foglalkozik. Az ország műemlékállományának mintegy kétharmada került határon túlra a trianoni békeszerződés következtében. Válaszként a szakemberek egy új Magyarország új műemlékvédelmét alapozták meg az elcsatolt területeken maradt műemlékeink kulturális visszacsatolása érdekében. A korszak beruházásai olyan középkori emlékek helyreállításai voltak, amelyeket a föld alól, szinte a semmiből kellett feltárni. Kifejezetten a királyi központok felkutatása és reprezentatív bemutatása volt a cél, s e költséges vállalkozásokra talán nem is kerülhetett volna még sokáig sor, ha 1934-ben nem Gerevich Tibor, komoly olasz kapcsolatokkal rendelkező diplomata ül a műemlékvédelem vezetői székébe.

Kulcsszavak: műemlékvédelem, trianoni békeszerződés, kulturális diplomácia

Abstract: The relation between the government and architectural heritage is a very accurate theme nowadays, just as the Treaty of Trianon due to the Centennial in 2020. Most of the Hungarian monument buildings were also detached in 1920, so the Hungarian experts had to reflect on this situation with a dramatic change in heritage policy. They started a way in which the excavations of the medieval Hungarian centres could be used as propaganda tools and in which the lost monuments could be reannexed at least in a cultural meaning. This program had an exceptional position in Hungarian policy in the 1930s. The main reason of this highlighted situation was that the head of the Hungarian heritage management was Tibor Gerevich, who was a famed person of the Italian-Hungarian diplomacy. The writing focuses on the relation of the two nation, which strongly influenced the Hungarian building reconstruction policies.

Keywords: building heritage, Treaty of Trianon, cultural diplomacy