Szerző neve: Salvador Neto Luis

Tanulmány címe: Az afrikai migrációkezelés mint komplex folyamat

DOI azonosító: https://doi.org/10.36817/km.2020.1.1

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Afrikában a migráció az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb politikai-jogi kérdésévé vált. Jelen írás az afrikai migráció kezelésének gyakorlatát mutatja be a szubszaharai régió migrációs helyzetre fókuszálva. A szabályozási hiány miatt a migráció kérdése Afrikában is előtérbe került. A kontinens – és különösen a szubszaharai régió – válaszút előtt áll, ezért kihívásokkal és lehetőségekkel találkozik a migráció kérdésében, így hatékony kezelési gyakorlatra van szükség. Az egyik lehetséges megoldás a folyamatos határellenőrzés, a másik lehetséges megoldás pedig a migrációs diplomácia hatékonyságának növelése. Az emberi jogok megsértésére, a visszaélések megakadályozására, valamint az illegális migrációhoz és a menekültáramlathoz fűződő konfliktusokra egyes afrikai országokban kiemelt figyelmet kell fordítani. Afrika számára a legfontosabb, hogy a jövőben meg tudja tartani a képzett munkaerőt, valamint elősegítse a kontinensre történő visszavándorlást. Mindez persze abban az esetben lehetséges, amennyiben Afrika is vonzó kontinenssé válik a képzett orvosok, tudósok, mérnökök, valamint az elvándoroltak számára. Szükség van tehát mindazon oktatási intézményi kapacitást bővítő fejlesztésre és beruházásra, amellyel Afrika az elkövetkezendő évtizedekben versenyképesebbé válhat. Történeti és gazdasági szempontok miatt nélkülözhetetlen Európa együttműködése Afrikával a migráció területén.

Kulcsszavak: Afrika, Európai Unió, szubszaharai régió, migrációkezelés, fegyveres konfliktusok, menekültek

Abstract: In Africa, migration has become one of the most important political-legal issues in recent decades. This paper presents the practice of managing migration in Africa with a focus on the migration situation in the Sub-Saharan region. Due to the lack of regulation, the issue of migration has also come to the fore in Africa. The continent, the Sub-Saharan region in particular, is at a crossroads and is facing challenges and opportunities in the field of migration, therefore effective management practices are needed. One possible solution is continuous border control, the other one being the effectiveness of migration diplomacy. In some African countries particular attention needs to be paid to human rights violations, the prevention of abuses and conflicts over illegal migration and refugee flows. The most important issue for Africa is to be able to retain a skilled workforce in the future and to facilitate migration back to the continent. All this, of course, is possible if Africa also becomes an attractive continent for skilled doctors, scientists, engineers, and migrants. Therefore, all developments and investments expanding the institutional capacity of educational institutions are necessary to make Africa more competitive in the coming decades. For historical and economic reasons, Europe’s cooperation with Africa on migration is essential.

Keywords: Africa, European Union, Sub-Saharan region, migration management, armed conflicts, refugees