Szerző neve: Tóth László

Tanulmány címe: A montenegrói koalíció egy éve

DOI azonosító: DOI: 10.36817/KM.2021.2.7

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: 2020 nyarán földrengésszerű változások következtek be Montenegró politikai életében. A legkisebb jugoszláv utódállam rendszerváltozás utáni történelmében először alakult kormány a politikai rendszert addig domináló Szocialisták Demokratikus Pártja (DPS) nélkül. Az Európában szinte példátlan, három évtizedes megszakítás nélküli kormányzás után mindenképpen innovatív formátumú kormány jött létre a balkáni országban, ami önmagában is érdemessé teszi a vizsgálatra. A sok komponensből álló, koalíciós kormány számára jelentős kihívást jelentett egyrészt a kormányzati tapasztalat szinte teljes hiánya, másrészt az új koalíció rendkívüli heterogenitása. A sorsfordító választás óta eltelt egy év viharos periódus volt, ami igazolta a kabinettel kapcsolatos, már a megalakulásakor jelentkező félelmeket. Az identitás, nemzetiség, illetve vallás tekintetében rendkívül megosztott országban komoly konfliktusokat generált az alapvetően szerbpárti kormánykoalíció tevékenysége, mindazonáltal maga a kabinet is rendkívül instabilnak bizonyult. Utóbbit mutatja az a tény is, több hónap telt el a választás, és az új, Zdravko Krivokapić vezette kormány beiktatása között, ráadásul a kabinet már alig több mint fél évvel hivatalba lépése után a bukás szélére sodródott. Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a kettős szorításban működő montenegrói kormány létrejöttének körülményeit, azt a feltételrendszert, amelyben működnie szükséges, továbbá, hogy mindezek a tényezők milyen befolyással bírnak mind ezen koalíciós kormány stabilitására, mind pedig az ország általános értelemben vett társadalmi-politikai stabilitására. A tanulmány a kormányzati stabilitás kutatásának elméleti keretrendszere alapján vizsgálja a balkáni ország kormányának helyzetét.

Kulcsszavak: Montenegró, stabilitás, megosztott ország, sokpárti koalíció, kormányválság

Abstract: In the summer of 2020, earthquake-like changes took place in the political life of Montenegro. For the first time in the history of the smallest Yugoslav successor state after the regime change, a government was formed without the Democratic Party (DPS) of the Socialists, which had dominated the political system until then. After an almost unprecedented three-decade period of uninterrupted governance in Europe, an innovative format of government has definitely emerged in the Balkan country, which in itself makes it worthy of investigation. A significant challenge for a multi-component coalition government was the almost complete lack of government experience on the one hand, and the extreme heterogeneity of the new coalition on the other. One year since the turnaround election was a turbulent period, which confirmed the fears of the cabinet that had already emerged when it was formed. In a highly divided country in terms of identity, nationality and religion, the activities of the fundamentally pro-Serb government coalition generated serious conflicts, however, the cabinet itself proved to be extremely unstable. The latter is also shown by the fact that several months have passed between the election and the inauguration of the new government led by Zdravko Krivokapić, and the cabinet has drifted to the brink of collapse just over half a year after taking office. The aim of the present study is to present the circumstances of the formation of the Montenegrin government, the conditions under which it needs to operate, and the impact of all these factors on both the stability of this coalition government and the country’s socio-political stability in general. The paper examines the situation of the government of the Balkan country on the basis of the theoretical framework of government stability research.

Keywords:Montenegro, stability, divided country, multiparty government, government crisis