Szerző neve: Tóth Zoltán Balázs

Tanulmány címe: Szíria fejlődési íve 1980-tól napjainkig – A gazdasági és politikai mérföldkövek áttekintése 2000- 2009. között

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Bassár el-Aszad elnökségének elsL évtizede a gazdaság fejlesztésére, valamint Szíria nemzetközi kapcsolatainak rendezésére fókuszált. A „szelektív liberalizáció” mindazonáltal nem váltotta be a hozzá flzött reményeket, köszönhetően Szíria regionális szerepvállalásának, illetve a politikai érdekek előtérbe helyezésével a gazdaság racionalizálásához képest.

Kulcsszavak: Szíria, Egyesült Államok, gazdasági reform, „szelektív liberalizáció”,
nemzetközi kapcsolatok

Abstract: The first decade of Bashar al-Assad’s presidency have been focused on
the development of economy and the reorganization of Syria’s international relations. However, the „selective liberalization” was not a successful process, due to Syria’s regional role, and the supremacy of political interests compared to the economic ones.

Keywords: Syria, United States, economic reform, „selective liberalization”, international relations