Együttműködünk az Impulzus Társulással!

A 2018-ban megalakult Impulzus Társulás célja a Kárpát-medencében élő kutatók összefogása, valamint a kisebbségi – elsősorban társadalomtudományos – témákra fókuszáló szlovákiai magyar kutatóhálózat megújítása. A szervezet különös tekintettel foglalkozik a szlovákiai magyar fiatal értelmiség megszervezésével. Elsődleges feladatának tartjuk az ifjúság beintegrálását a magyar tudományos életbe, amely a kisebbségi intézményi háttér hiányainak következtében komoly kihívást jelent az egyes régiókban.

Az Impulzus Társulás aktív együttműködést ápol a TéKával (Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása), amelynek célja a szlovákiai magyar fiatal doktoranduszok és doktorjelöltek összefogása. A kárpát-medencei doktorandusz szervezetekkel szintén szoros kapcsolatot tart fent. Ezenkívül a Magyar Tudományos Akadémia Határon Túli Titkárságával és a Romániai Nemzeti Kisebbségek Tudományos Intézetével is együttműködik.

2019-ben elindultak a szlovákiai magyar ifjúságszociológiai műhelyprogramok, amelyek célja a kisebbségi magyar egyetemisták kutatás-módszertani képzése, ezáltal segítve tudományos érvényesülésüket Szlovákiában és a Kárpát-medence más – magyarok által lakott – térségeiben. A legtehetségesebb fiatalok számára pedig lehetőségeket biztosítanak egy-egy kárpát-medencei magyarsággal foglalkozó tudományos és kulturális projektbe való bekapcsolódásra. Ennek a kutatásnak a keretét jelentette a 2020-as Edu Uni nevű kérdőíves vizsgálat, amely a szlovákiai magyar fiatalok helyzetét mérte fel a felsőoktatásban. Ezáltal pedig reális képet kaphattak a kisebbségi térben újratermelődő ifjúság szociális hátteréről, motivációiról és jövőképéről.

Az Impulzus Társulás folyamatosan keresi a kapcsolatot azokkal a kárpát-medencei tudományos és kulturális szerveződésekkel, amelyek által egyre szélesebb keretek között valósíthatja meg tevékenységét. Ennek szellemében kezdődött meg az Impulzus Társulat és a Külügyi Műhely Alapítvány közötti együttműködés is, amely egyaránt tartalmaz tudományos, szakmai és kommunikációs elemeket.

Az Impulzus Társulásról bővebb információk az alábbi hivatkozáson érhetők el https://www.impulzus.sk/