Jelentkezzen a Külügyi Műhely c. folyóirat Szerkesztőbizottságába! (LEZÁRVA)

A Külügyi Műhely c. online tudományos folyóirat első lapszáma 2019. negyedik negyedévében jelent meg. A folyóirat alapítását doktoranduszhallgatók, doktorjelöltek és fiatal szakértők kezdeményezték azzal a céllal, hogy új online interdiszciplináris felületet alakítsanak ki nemzetközi fókuszú kutatási eredmények publikálásához egyetemi hallgatóknak, oktatóknak és gyakorló szakértőknek egyaránt.  2021-ben lehetőséget biztosítunk vállalkozó szellemű, tudományos pályán tanuló és mozgó fiatal szakértők számára, hogy csatlakozzanak munkánkhoz.

A Szerkesztőbizottságon belül jelenleg két tisztség betöltésére (Rovatvezető és Szerkesztő) keresünk doktoranduszhallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal szakértőket (PhD fokozattal rendelkezőket).

1) Rovatvezető

Feladatai közé tartozik

 • Rálátása lesz az adott rovathoz beérkező kéziratokra. A lektori vélemények után javaslatot tehet, mely kéziratok kerüljenek bele az aktuális lapszámba.
 • Vállalja kéziratok lektorálását (lapszámonként legalább 1 darab).
 • Javaslatot tehet az adott rovat kapcsán további Szerkesztők bevonására.
 • Segít az adott tématerülethez kapcsolódó kapcsolatépítésben (például szakértők és szervezetek megszólításával, összekötésével).

Nyitva álló rovatok

 • Biztonsági tanulmányok
 • Nemzetközi gazdaságtan
 • Nemzetközi szervezetek
 • Magyarország külkapcsolatai

Munkára fordított idő

Egyéni vállalásoktól függően legfeljebb 10 óra/ félév

A Rovatvezető nem részesül díjazásban.

A Rovatvezetők egyéni vállalásai félévente kerülnek felmérésre. Egyéb szakmai elfoglaltság okán (például fokozatszerzési eljárás, külföldi tanulmányút, stb.) a vállalások dinamikusan alakíthatók.

Jelentkezés menete

A kmszerkesztoseg@gmail.com e-mail címre kérjük megküldeni

 • Magyar nyelvű szakmai önéletrajzot;
 • Publikációk listáját (MTMT regisztráció esetében elegendő az MTMT profil hivatkozás);
 • Konferenciaszereplések listája;
 • A megpályázni kívánt rovat megjelölése;
 • Az elkövetkező 5 év 5 legfontosabb tudományos célkitűzése.

A jelentkezés folyamatos.

2) Szerkesztő

Feladatai közé tartozik

 • Vállalja kéziratok lektorálását (egyéni vállalás szerint).
 • Javaslatot tehet az adott rovat kapcsán további Szerkesztők bevonására.
 • Segít a választott rovat tématerületéhez kapcsolódó kapcsolatépítésben (például szakértők és szervezetek megszólításával, összekötésével).

Nyitva álló rovatok

Minden rovat, de elsődlegesen a Biztonsági tanulmányok, a Nemzetközi gazdaságtan, a Nemzetközi szervezetek valamint a Magyarország külkapcsolatai.

Munkára fordított idő

Egyéni vállalásoktól függően legfeljebb 10 óra/ félév

A Szerkesztő nem részesül díjazásban.

A Szerkesztő egyéni vállalásai félévente kerülnek felmérésre. Egyéb szakmai elfoglaltság okán (például fokozatszerzési eljárás, külföldi tanulmányút, stb.) a vállalások dinamikusan alakíthatók.

Jelentkezés menete

A kmszerkesztoseg@gmail.com e-mail címre kérjük megküldeni

 • Magyar nyelvű szakmai önéletrajzot;
 • Publikációk listáját (MTMT regisztráció esetében elegendő az MTMT profil hivatkozás);
 • Konferenciaszereplések listája;
 • A megpályázni kívánt rovat megjelölése;
 • Az elkövetkező 5 év 5 legfontosabb tudományos célkitűzése.

A jelentkezés folyamatos.

3) A Külügyi Műhely c. folyóirat bemutatása

A folyóirat tudományos paraméterei:

 • Kollegiális, duplavak lektorálás.
 • Évente 2 lapszám jelenik meg (május és november).
 • Tematikus rovatszerkezet számos tudományterület kutatási eredményeinek megjelenítéséhez (9 rovat fogad szakcikkeket, míg a Tudományos élet rovat egyéb, tudományos jellegű írásokat közöl.
 • Open Access.
 • ISSN szám.
 • Crossref DOI azonosító.
 • Országos Széchenyi Könyvtár EPA archiválás.
 • MTA REAL és REAL-J repozitóriumokban történő archiválás.
 • Lehetőség szerint egyéb egyetemi repozitóriumokban történő archiválás (például EDIT).
 • MATARKA regisztráció.
 • MTID és MTMT indexálás.
 • MTMT-ben már regisztrált szerzők számára a közlemény rögzítése.

A folyóirat kialakításánál célként fogalmazódott meg az abban megjelenő tanulmányok minél szélesebb körű láthatóságának előmozdítása. A tudományos paramétereken kívül a láthatóságot az alábbi tényezők erősítik:

 • Aktív közösségi média jelenlét (Facebook és LinkedIn).
 • Academia.edu regisztráció.
 • Szakmai és média partnereinknek köszönhetően széleskörű online megjelenés (8 szakmai és 5 médiapartnerünk nyújt segítséget a folyamatosan bővülő olvasóközönség megszólításában).

Mi szól a jelentkezés mellett?

 • Folyamatosan bővülő szakértői körünkben kapcsolatépítési lehetőség.
 • Tudományos életpályához szükséges szakmai tapasztalat megszerzése.
 • A Külügyi Műhelyben publikált kutatási eredmények széles körű népszerűsítése.
 • A folyóiratot gondozó Külügyi Műhely Alapítvány egyéb szakmai projektjeibe való bekapcsolódás lehetősége.
 • Szerkesztőbizottságon belül tudásmegosztás pályázatokról, lehetőségekről, stb.

Az esetlegesen felmerülő kérdéseket a kmszerkesztoseg@gmail.com e-mail címre várjuk.