Szerkesztette: Sziebig Orsolya Johanna – Tóth Zoltán Balázs

Cím: A klímaváltozás hatásaiból eredő kihívások – Válogatott tanulmányok a globális éghajlatváltozás jogi, politikai, gazdasági és társadalmi vonatkozásairól

Kiadás éve: 2022.

ISBN 978-615-01-5707-8
ISBN 978-615-01-5708-5 (epub)

A tanulmánykötet az alábbi hivatkozáson érhető el.

Tartalomjegyzék:

A klímaváltozás megítélésének dimenziói
– Sziebig Orsolya Johanna – Tóth Zoltán Balázs: A klímaváltozás elleni globális küzdelem dimenziói
– Pánovics Attila: Potyautasok egy űrhajóban
A kormányközi nemzetközi szervezetek és az Európai Unió szerepvállalása a klímaváltozás elleni küzdelemben
– Bartl Bálint: Az ENSZ fenntartható fejlődéssel összefüggő energia- és klímapolitikai céljainak magyarországi integrációja
– Biró Zsófia: Az európai zöld megállapodás és szakpolitikáinak hatásai az energiaszektorra: Az elektromos töltőinfrastruktúra fejlődése Közép-kelet-Európában – Egy bizottsági jelentés elemzése
– Farkas Csamangó Erika: A klímaváltozás negatív hatásai Magyarországon, cselekvési tervek
– Gál Rita Ilona: A klímaváltozás formáló ereje a kulturális örökségvédelem területén, különös tekintettel az UNESCO tevékenységére
– Kecskés Gábor: Szükség van-e klímavédelemmel foglalkozó ENSZ szakosított intézményre?
Az Amerikai Egyesült Államok klímapolitikájának változásai
– Frolyó Karolina – Oláh Enikő: Az Amerikai Egyesült Államok elnökének személye, mint a környezetvédelmi kötelezettségvállalások meghatározó szereplője
– Kiss Sándor: A Reagan-kormányzatok környezetpolitikái és az 1980-as évek környezetpolitikai narratívái
– Kozma Klementina: Az Amerikai Egyesült Államok klímapolitikájának változásai – az ovális terem elfoglalójának befolyása a globális „főszennyező” nemzetközi vállalásaira
A klíma- és vízpolitika összefüggései, nemzetközi vízjogi aspektusok
– Árvai Gergő: A magyar mezőgazdasági öntözés jogi problémái
– Nagy Nikolett Anna: A Duna Bizottság környezetvédelemben betöltött szerepe – különös tekintettel a DANTE és GRENDEL keretei között végzett munkára
– Szolga Réka: A vízpolitika egyes nemzetközi és uniós vonatkozásai, kitekintéssel a magyarországi adaptációra
A klímaváltozáshoz kötődő felelősségi és menekültjogi kérdések
– Gera Anna: A klímaváltozás és a természeti katasztrófák miatt lakóhelyüket elhagyó személyek nemzetközi jogi helyzete
– Marsovszki Sára Lili – Sziebig Orsolya Johanna: Az ökocídium és a klímaváltozás elleni küzdelem összefüggései

A kiadvány a NEAE-KP-1-2021/1-000279 azonosítószámú projekt keretében valósulhatott meg az alábbi támogatóknak köszönhetően: