Szerző neve: Prantner Zoltán – Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar

Tanulmány címe: A Szaúdi zöld kezdeményezés: klímasemlegességi program az élhetőbb jövőért

Title: The Saudi Green Initiative: climate neutrality programme for a more liveable future

DOI azonosító: 10.36817/km.2023.1-2.10

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Napjaink megnövekedett politikai feszültségeinek köszönhetően globális szinten vált kritikussá az energiabiztonság garantálása. Jelentősen felértékelődött emiatt az energiadiverzifikációs programok és a fenntarthatósági kezdeményezések szerepe. Kiemelten figyelemre méltó emiatt az az előrehaladás, ami Szaúd-Arábiában figyelhető meg a nagyobb energiahatékonyság és ellenállóképesség elérése terén a Saudi Vision 2030-ban megfogalmazott célokkal összhangban. A Szaúdi Zöld Kezdeményezés rendkívül perspektivikus elképzeléseket foglal magában ezzel kapcsolatban a zöld és a kék hidrogén hasznosítására, illetve a nukleáris energiaprogram továbbfejlesztésére, amihez a régió földrajzi viszonyai kimondottan kedvezőek. A tervek megvalósulásával Szaúd-Arábia nemcsak a saját szükségleteit tudja biztosítani, hanem akár a megbízható és megfizethető energia jelentős exportőrévé is válhat a jövőben. Az energiaátállás és a zöld célok megvalósítása egyúttal lehetőséget teremt az innovációra is a megújuló energiaforrások fejlesztésére és a már meglévő támogató hálózat korszerűsítésére, valamint a hatékonyabb energiafelhasználás kialakítására a lakossági fogyasztók körében, az iparban vagy éppen a közlekedésben. A környezetbarát energia fejlesztését, előállítását és bővítését a szaúdi állam széleskörű nemzetközi együttműködés keretében kívánja végrehajtani. Közös beruházásokat, kutatási programokat és képzéseket alakított ki és indít jelenleg is a közel-keleti és észak-afrikai térségben, amivel a régió energiaátalakulásának vezetőjévé válhat. Mindezek után jelen tanulmányban a szerzők célja a Szaúdi Zöld Kezdeményezés lényegi elemeinek, eddigi eredményeinek és várható kihatásainak bemutatása, különös tekintettel a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére, a természeti erőforrások hasznosítására, a nukleáris energia hatékonyabb felhasználásra, valamint a mindezek érdekében kifejtett nemzetközi együttműködésre.

Kulcsszavak: Szaúd-Arábia, Mohamed bin Szalmán, energiabiztonság és átállás, éghajlatvédelmi fellépés, kék és zöld hidrogén

Abstract: Energy security has become critical at global level due to increased political tensions. This has significantly increased the role of energy diversification programmes and sustainability initiatives. The progress that Saudi Arabia has made towards achieving greater energy efficiency and resilience in line with the goals of Saudi Vision 2030 is therefore particularly noteworthy. In this context, the Saudi Green Initiative includes very promising ideas for the exploitation of green and blue hydrogen and the further development of the nuclear energy programme, for which the geography of the region is particularly favourable. If these plans are implemented, Saudi Arabia will not only be able to meet its own needs, but could also become a major exporter of reliable and affordable energy in the future. Achieving energy transition and green targets will also create opportunities for innovation to develop renewable energy sources and modernise the existing support network, as well as to develop more efficient energy use by residential consumers, industry and transport. Riyadh intends to develop, produce and expand clean energy in the context of broad international cooperation. It has developed and is currently developing joint investments, research programmes and training in the Middle East and North Africa to become a leader in the region’s energy transformation. In this paper, the authors aim to present the essential elements of the Saudi Green Initiative, its achievements to date and its expected impact, with a particular focus on reducing carbon emissions, harnessing natural resources, using nuclear energy more efficiently and international cooperation to achieve these goals.

Keywords: Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, energy security and transition, climate action, blue and green hydrogen