Szerző neve: Kara-Szabó Zoltán Sebestyén

Tanulmány címe: Kína XXI. századi gazdasági előretörése a brazil-amazóniai régióban

Title: China’’s 21st century economic advancement in the Brazilian Amazon

DOI azonosító: 10.36817/km.2023.1-2.11

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Kína növekvő beruházásai és importja az Amazonas-medence térségében, illetve térségéből aggodalmakat váltott ki a régió környezeti hatásaival és geopolitikai következményeivel kapcsolatban. Brazília amazóniai nyersanyagai kulcsfontosságú szerepet játszanak Kína globális keresletének kielégítésében. Eközben Kína nagybefektetései az amazóniai infrastruktúrába, energiába és mezőgazdaságba fontos feladatot látnak el az ország hosszú távú élelmiszer-stratégiájának és nyersanyagellátásának biztosításában. A tanulmány Brazília Kínába irányuló növekvő exportjának és a kínai régiós beruházásoknak a következményeit vizsgálja, hangsúlyozva, hogy Brazíliának fel kell mérni a kínai kapcsolat hatásait, és fenntartható gazdasági fejlesztési stratégiákat kell kidolgoznia a régióban, ha nem akar Kína egyenlőtlen partnerévé válni.

Kulcsszavak: Brazília, Kína, Közvetlen külföldi befektetések, Nyersanyagexport, Geopolitika

Abstract: China’s increasing investments and imports in and from the Amazon Basin respectively have raised concerns about the environmental impacts and geopolitical implications of the region. Brazil’s Amazonian raw materials play a key role in meeting China’s global demand. Meanwhile, China’s large investments in infrastructure, energy and agriculture in the Amazon play an important role in securing the country’s long-term food strategies and raw material supplies. The study examines the implications of Brazil’s growing exports to China and Chinese investments in the region, stressing that Brazil needs to assess the impact of its relationship with China and develop sustainable economic development strategies in the region if it does not want to become an unequal partner to China.

Keywords: Brazil, China, Foreign direct investment, Commodity export, Geopolitics