Szerző neve: Eck Gábor

Tanulmány címe: A Big Data nemzetbiztonsági hasznosulásának lehetőségei

Title: The potential of Big Data for National Security

DOI azonosító: DOI: 10.36817/km.2023.1-2.12

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Adatok vezérelte világunkban a Big Datának mélyreható gazdasági, társadalmi és nem utolsósorban biztonsági hatásai vannak. A Big Data segítségével létrehozott új strukturális, információs és technológiai környezetet felügyelő rendszerek magas szinten képesek lehetnek ellenőrizni, irányítani és akár befolyásolni a fenti folyamatokat. Az eddig soha nem látott adatbőség, az állandó digitális jelenlét és technológia új kihívások elé állítja a nemzetbiztonságáért felelős szervezeteket, át kell gondolni az eddig bevett és elégségesnek bizonyult módszereket, eszközöket. Biztonsági szakemberek kezdik felismerni a Big Datában és a hozzákapcsolód technológiai megoldásokban rejlő lehetőségeket, illetőleg az ezekhez kapcsolódó esetleges veszélyeket. A biztonságért felelős szervezetek feladata, hogy Big Data nyújtotta lehetőségeket úgy integrálja rendszereibe, hogy az megfeleljen a társadalmi, etikai és biztonsági elvárasoknak.

Kulcsszavak: Big Data, nemzetbiztonság, információ, technológia, infokommunikáció

Abstract: In our data-driven world, Big Data has profound economic, social and, not least, security implications. The new structural, information and technological systems created by Big Data to oversee the environment could have the potential to monitor, control and even influence these processes at a high level. The unprecedented abundance of data, the constant digital presence and technology are posing new challenges for organisations responsible for national security, and the methods and tools that have been tried and tested and have proved sufficient up to now need to be rethought. Security experts are beginning to recognise the potential of Big Data and related technologies, and the threats they may pose. It is up to security organisations to integrate Big Data into their systems in a way that meets social, ethical and security requirements.

Keywords: Big Data, national security, information, technology, infocommunication