Szerző neve: Biró Dávid

Tanulmány címe: A török védelmi ipar fejlődése és a stratégiai-védelmi kapcsolatok erősödése Törökország és a független Türk Köztársaságok között

Title: The development of the Turkish defense industry and the strengthening of strategic-defense relations between Türkiye and the independent Turkic States

DOI azonosító: 10.36817/km.2023.1-2.13

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A török védelmi ipar mindig szoros kapcsolatot ápolt az állami szereplőkkel és a török fegyveres erők vezetőségével. A védelmi iparág fejlődése több fontos korszakot is megélt a köztársaság 1923-as alapítása óta. Ebben a száz évben számos bel- és külpolitikai tényező hatással volt a török védelmi ipar fejlődésére és szoros összefonódására az állami szférával. Az elmúlt néhány évtized strukturális átalakításai és a 20 éve hatalmon lévő AKP (törökül: Adalet ve Kalkınma Partisi) kormányzat célkitűzése nyomán a védelmi iparág egy több milliárd dolláros vállalkozássá nőtte ki magát, amelynek eredményeként már nem csak a hazai iparra, hanem exportra is termelnek. A Szovjetunió felbomlásával egy új geopolitikai küzdőtér bontakozott ki a Dél-Kaukázusban és Közép-Ázsiában. Törökország már az 1990-es években megpróbált hegemón szerepre törni a független türk köztársaságok (Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán) körében. Bár az elmúlt 30 év változó és különböző mélységű kapcsolatokat eredményezett a felek között, a stratégiai-védelmi együttműködések a ’90-es évektől kezdődően fokozatosan erősödtek és ezen új független köztársaságok jelentős stratégiai megállapodásokat kötöttek Ankarával, amelyek érintették az állomány kiképzését és modernizációját is. A fokozatosan fejlődő török védelmi ipar egy új és egyre meghatározóbb régióban törekedett a vezető szerep megszerzésére. Ebben nagy segítségére volt a közös nyelv, történelem, amelyek miatt a helyi országok többször is előnyben részesítették Törökországot Oroszországgal vagy éppen Kínával szemben. Jelen tanulmány célja, hogy röviden áttekintse a török védelmi ipar fejlődését, átalakulását, bemutasson néhány meghatározó vállalatot és technikai újítást. Emellett kiemelem Törökország és a független türk köztársaságok közötti stratégiai-védelmi kapcsolatok legfontosabb pontjait.

Kulcsszavak: Törökország, védelmi ipar, hard power, Közép-Ázsia, türk köztársaságok

Abstract: The Turkish defense industry has always maintained close relations with state actors and the leadership of the Turkish armed forces. The development of the defense industry has experienced several important periods since the founding of the republic in 1923. In the last hundred years, many domestic and foreign political factors have influenced the development of the Turkish defense industry and its close intertwining with the state sphere. Following the structural transformations of the last few decades and the objectives of the AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) government, which has been in power for 20 years, the defense industry has grown into a multi-billion-dollar enterprise, as a result of which they no longer produce only for the domestic industry, but also for export. With the dissolution of the Soviet Union, a new geopolitical battleground unfolded in the South Caucasus and Central Asia. Already in the 1990s, Türkiye tried to gain a hegemonic role among the independent Turkic Republics (Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan). Although the past 30 years have resulted in a varying depth of relations between the parties, strategic-defense cooperation has gradually strengthened since the 1990s, and these newly independent republics have concluded significant strategic agreements with Ankara, which also affected the training and modernization. The gradually developing Turkish defense industry strove to gain a leading role in a new and increasingly relevant region, in which the common language and history, which often favored Turkey over Russia or even China, were of great help. The purpose of this study is to briefly review the development and transformation of the Turkish defense industry, to present some key companies and technical innovations. In addition, the most important features of the strategic-defense relations between Türkiye and the independent Turkic Republics are highlighted.

Keywords: Türkiye, defense industry, hard power, Central Asia, Turkic countries