Szerző neve: Ujj Zoltán

Tanulmány címe: A diplomácia iskolája Miksa főherceg V. Károly német-római császár udvarában (1544-1548)

Title: The School of Diplomacy Archduke Maximilian in the Court of the German-Roman Emperor Charles V (1544-1548)

DOI azonosító: 10.36817/km.2023.1-2.16

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Habsburg Miksa (1527–1576) főherceg, I. Ferdinánd (1503–1564) magyar király fia és örököse 1544 és 1548 között kisebb megszakításokkal több, mint három évet töltött el nagybátyja, V. Károly (1500–1558) német-római császár udvarában. Ez az időszak az ifjú herceg, uralkodásra való felkészítésének gyakorlati időszaka volt, amelynek megismerésén keresztül érthetőbbé válik a Habsburg Monarchia működése és a Magyar Királyság kora újkori sorsának alakulása. Miksa – a Habsburg uralkodók többségéhez hasonlóan – ritkán került a magyar történettudomány látókörébe, pedig az ország szempontjából meghatározó évtizedekben volt a politika egyik legfontosabb szereplője. A tanulmány alapjául szolgáló kutatás bécsi levéltári források, valamint magyar és idegennyelvű szakirodalom alapján követi végig a főherceg útját, különös tekintettel a diplomáciai készségek megszerzésére. A főherceg későbbi tevékenységének szempontjából a császár melletti tanulóévek jelentősége tagadhatatlan. Miksa ekkor alapozta meg későbbi ismeretségeinek legtöbbjét, valamint ismerte meg a Szent Római Birodalom működését, belső feszültségeit. Szintén a vizsgált időszakban tett szert logisztikai és harctéri tapasztalatokra, amelyeket később a magyarországi hadszíntéren kamatoztatott. Előbbieken túl az idegen hatalmakkal való tárgyalások és a császár tanácsülésein való részvétel útján betekintést nyert a szövetségi rendszerek működésébe. Mindezekből következően a császári udvar Miksa számára a diplomácia iskolájává vált.

Kulcsszavak: Miksa főherceg; schmalkaldeni háború; uralkodóneveltetés; dinasztikus politika; Habsburg-ház; kora újkori diplomácia

Abstract: Archduke Maximilian (1527–1576), son and heir of Ferdinand I (1503–1564) spent the years between 1544 and 1548 in the court of his uncle, Charles V (1500–1558), the Holy Roman Emperor during this time. This period served as a practical training for the young prince and retrospectively from his reign, its significance is undeniable. Through the examination of a ruler’s upbringing, we can get a better knowledge about the functioning of the Habsburg Empire. Maximilian hardly ever got into the focus of the Hungarian historical science, despite the fact, that he played a key role in some of the most tense decades of the 16th century. The research on which the study has based has been conducted by using archival sources from the Viennese State Archives and relevant literature in Hungarian, English and German languages. It follows through the journey of the Archduke, focusing on the acquire of diplomatic skills. The Archduke grounded most of his later acquaintanceships here and got a better understanding of the Holy Roman Empire and its internal tension. Maximilian took part in battles and obtained logistical and administrative capabilities, which was great use for him in the 1550s when he was Commander-in-Chief in Hungary. Furthermore, through the negotiations with foreign powers and attendance on the emperor’s council, he experienced the operation of alliance systems. In light of the versatile knowledge Maximilian acquired here, the emperor’s court became The School of Diplomacy for him.

Keywords: Archduke Maximilian; Schmalkaldic War; education of a prince; dynastic politics; Habsburgs; early modern diplomacy