Szerző neve: Olajos Artúr

Tanulmány címe: Magyar piackutatás Indiában Mende Tibor jelentései alapján (1948-1949)

Title: Hungarian market research in India based on Tibor Mende’s reports (1948-1949)

DOI azonosító: 10.36817/km.2023.1-2.19

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A 20. század közepén végbement társadalmi és gazdasági folyamatok eredményeként Magyarország és India között egy teljesen új viszonyrendszer kezdett kiépülni. Ez megteremtette a magyar kormány számára is a szükségességét az Indiában fellelhető lehetőségek felmérésének. A magyar állam a második világháborút követően a Szovjetunió bábállamává vált, ugyanakkor kérdéses, hogy a magyar államnak az Indiával való kapcsolatépítésében milyen mértékben volt jelen Moszkva, mennyire határozta meg az Indiával való összeköttetés kialakítását. 1948. július 16-án a magyar állam nevében piackutatási céllal útnak indították Mende Tibort, hogy vizsgálja meg, a magyar állam számára milyen lehetőségek is adottak a dél-ázsiai térségben. A Magyar Nemzeti Leváltár Országos Levéltár dokumentumaiban részletes betekintést nyerhetünk Mende munkájába. Az általa írt jelentések segítségével elemezni tudjuk a magyar állam ilyen irányú törekvéseit, annak gazdasági, politikai vonatkozásait, illetve azokat az egyéb külső és emberi tényezőket, amelyek befolyásolni tudták a két állam viszonyát. Ezek mellett, megismerhetjük azokat a realitásokat, amelyek a két ország kereskedelmét ekkor jellemezhették, továbbá az 1949-ben létrejött első magyar-indiai árucsereforgalmi megállapodást, illetve annak hatását.

Kulcsszavak: Mende Tibor, piackutatás, Magyarország, India, Szovjetunió, kereskedelem, gazdaság, politika

Abstract: As a result of the social and economic processes that took place in the middle of the 20th century, a completely new system of relations began to develop between Hungary and India, which created the need in the Hungarian government to assess the opportunities available in India. After the Second World War, the Hungarian state became a puppet state of the Soviet Union, but at the same time it is questionable to what extent Moscow was present in the Hungarian state’s relationship with India, and to what extent it determined the development of the connection with India. On July 16, 1948 Tibor Mende was sent on a market research mission on behalf of the Hungarian state to investigate the available opportunities in the South Asian region. The documents of National Archives of the Hungarian National Archive give a detailed insight into Mende’s work. The reports written by him helps to analyze the Hungarian state’s efforts in this case, its economic and political aspects, as well as the other external and human factors that could influence the relationship between the two states. In addition to these, we can learn about the realities that characterized the trade between the two countries at that time, as well as the first Hungarian-Indian trade agreement in 1949 and its impact.

Keywords: Tibor Mende, market research, Hungary, India, Soviet Union, trade, economy, politics