Szerző neve: Bán Zoltán

Tanulmány címe: Irányváltással Közép-Európa felemelkedése is lehetne a magyar külpolitika célja

Title: With a change of course, the rise of Central Europe could be the goal of Hungarian foreign policy

DOI azonosító: 10.36817/km.2023.1-2.20

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A külpolitikai irány megváltoztatásával Magyarország elkerülhetné kapcsolatai további romlását a szövetségi rendszeren belül, valamint a közép-európai térség önálló arculatát és erejét is növelni tudná, mindezt az Egyesült Államok segítségével. A magyar külpolitika Washington felé közeledne, ám távlati célként mindezt az amerikai függés csökkentésére, az európai stratégiai autonómia elérésére használná fel. A német—francia, az orosz, és a lengyel—amerikai hatalmi összpontosulások közti választások más-más előnyöket és hátrányokat okozhatnak. Az orosz—ukrán háború első éve után érdemes felülvizsgálni az eddigi orientációkat.

Kulcsszavak: magyar külpolitika, realizmus, biztonságpolitika, külpolitikai stratégia, költség-haszon kalkuláció

Abstract: A shift in foreign policy would benefit Hungary because it would allow it to avoid further deterioration of relations with its allies while also increasing its region’s independence and strength, all with the assistance of the United States. Other advantages and disadvantages can result from choosing between German—French, Russian, and Polish—American power centres. After the first year of the Russian-Ukrainian war, it is time to reconsider the current strategy.

Keywords: Hungarian Foreign Policy, Realism, Security Policy, Foreign Policy Strategy, Cost-Benefit calculation