Szerző neve: Balla Bulcsú

Tanulmány címe: Űrbányászat a nemzetközi jogban a világűrszerződések rendelkezéseinek fényében

Title: Space mining in international law in the light of the provisions of the international space law treaties

DOI azonosító: 10.36817/km.2023.1-2.4

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A XXI. század egyik legnagyobb kihívása Bolygónk kizsákmányolása az egyre növekvő fogyasztói igények kielégítése érdekében. Jó ideje tudjuk már, hogy bizonyos anyagok csak korlátozott mennyiségben találhatóak meg a Földön, a jövő pedig a nyersanyag hiány fenyegetésétől ködös, ezért új erőforrásokat rejtő helyek kiaknázására van szükség. Egy ilyen lehetőség a világűr erőforrásainak kiaknázása űrbányászati tevékenységeken keresztül. Mivel az űrbányászat megvalósítása a világűrjog alaptételeinek lefektetésekor még csak jövőbeli lehetőségként létezett, az akkor megalkotott rendelkezések szegényesen szabályozzák a kérdést. Az űrbányászat napjainkra azonban valós lehetőséggé fejlődött, szükségessé válik tehát az űrbányászat problematikájának mélyreható vizsgálata.

Kulcsszavak: világűr, űrbányászat, erőforrások, nemzetközi szabályozás

Abstract: One of the greatest challenges of the 21st century is the exploitation of our Planet to meet the ever-increasing consumer demands. We have known for a long time that certain substances are only found in certain quantities on Earth, and the future is not clear due to the threat of resource scarcity, so new places with resources need to be exploited. One such option could be the exploitation of space resources through space mining activities. As space mining was only a future possibility when the foundations of space law were laid the provisions adopted at that time poorly regulate the issue. Today, however, space mining has become a real possibility, and an in-depth study of the problems of space mining is required.

Keywords: space, space mining, resources, international regulations