Szerző neve: Kozhabergenova Anel

Tanulmány címe: A Kazahsztáni filmpolitika alapvető jellemzői és hatása a filmművészet fejlődésére

Title: Basic features of Kazakhstan film policy and its effect on the development of cinematography

DOI azonosító: 10.36817/km.2023.1-2.8

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A posztszovjet térség népei számára az egyik legnagyobb kihívás a nemzeti identitás keresése és kialakítása. Ennek egyik eszköze a mozi. A Szovjetunióban a mozi a kezdetektől fogva a szocialista és kommunista ideológia propagandájának fontos eszköze volt, a független Kazahsztán kormánya pedig folytatta ezt a hagyományt, de új céljai felé irányítva azt. Ebben a tanulmányban a filmgyártás területét érintő hivatalos állami és jogi dokumentumok elemzése alapján megpróbáljuk azonosítani a kortárs Kazahsztán filmpolitikájának fő irányait. Elemezve a kortárs kazah filmművészet meglévő tudományos kutatásait is megpróbáljuk nyomon követni a filmművészet fejlődésének tendenciáit az állami politikával összefüggésben.

Kulcsszavak: Kazahsztán, kultúrpolitika, film, ideológia, történelem

Abstract: One of the main challenges for the peoples of the post-Soviet space is the search and formation of national identity. One of the tools for its creation is cinema. In the Soviet Union cinema from the very beginning was an important tool for the propaganda of socialist and communist ideology. The government of already independent Kazakhstan continued this tradition, but directing it to its new goals. In this study, based on the analysis of official state and legal documents concerning the sphere of film production, we will try to identify the main directions of film policy in contemporary Kazakhstan. Also analyzing the existing scientific research of contemporary Kazakh cinema we will try to trace the tendencies in its development in connection with the state policy.

Keywords: Kazakhstan, cultural policy, film, ideology, history