Szerző neve: Ájben Katalin – Biró Dávid

Tanulmány címe: Integrációs törekvések a posztszovjet térségben – Oroszország, Kína és Törökország jelenléte 

Title: Integrational efforts in the post-Soviet region – Presence of Russia, China and Turkey

DOI azonosító: 10.36817/km.2021.1.5

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A Szovjetunió felbomlásával létrejövő geopolitikai űr betöltésére számos jelentkező akadt az elmúlt évtizedekben. Egyes integrációs törekvések zászlóvivőjének szerepére olykor maga Oroszország vállalkozott. Az elmúlt évtizedekben tanúi lehettünk annak, miként értékelődött fel a posztszovjet térség, azon belül is Közép-Ázsia jelentősége. A térség gazdasági és politikai vezető szerepére Oroszország mellett idővel más nagyhatalmi vetélytárs is jelentkezett. Kína az elmúlt évtized talán legnagyobb nyertese lehet a térségért vívott „küzdelemben”. Ezen felül érdemes kiemelni Törökország szerepét is, amely a Türk Tanács létrehozását követően szintén meghatározó szereplője kíván lenni a térségnek. Jelen tanulmány célja, hogy bemutasson négy jellemző példát, szervezetet (Független Államok Közösség, Eurázsiai Gazdasági Unió, Sanghaji Együttműködési szervezet, Türk Tanács) azon integrációs törekvésekre, amelyek valamely nagyhatalom égisze, iránymutatása alatt működnek és e szervezetek jelentős mértékben kapcsolódnak a posztszovjet közép-ázsiai régióhoz. Az elemzés során előtérbe kerül a szervezetek felépítése, működése és legfontosabb tevékenységeik, eredményeik bemutatása.

Kulcsszavak: FÁK, Eurázsiai Gazdasági Unió, Sanghaji együttműködési Szervezet, Türk Tanács

Abstract: There have been many applicants in recent decades to fill the geopolitical space created by the collapse of the Soviet Union. Russia itself has sometimes taken on the role of flag bearer in some integration efforts. In recent decades, we have witnessed an appreciation of the importance of the post-Soviet region, including Central Asia. In addition to Russia, other great power rivals have emerged as economic and political leaders in the region over time. China could be perhaps the biggest winner in the “fight” for the region, in addition, it is worth highlighting the role of Turkey, which, following the establishment of the Turkic Council, intends to be a key player in the region. The aim of this study is to present four typical examples, organizations (CIS, Eurasian Economic Union, Shanghai Cooperation Organization, Turkic Council) of integration efforts under the auspices of a great power and these organizations are significantly related to post-Soviet Central Asian region. During the analysis, the structure and operation of the organizations and the presentation of their most important activities and results come to the fore.

Keywords: CIS, Eurasian Economic Union, Shanghai Cooperation Organization, Turkic Council