Támogatás

A Külügyi Műhely Alapítvány közhasznú tevékenységet folytat, kiadványait, kutatási eredményeit, a kompetenciafejlesztő programokat térítésmentesen biztosítja az érdeklődők számára. Amennyiben úgy gondolja, hogy támogatná a munkánkat, az alábbi módon teheti meg.

SZJA 1% felajánlás minden évben: 18622784-1-41

Együttműködési lehetőségek

Nyitottak vagyunk az együttműködésre minden olyan magánszeméllyel, szervezettel és intézménnyel, akik és amelyek kutatási profilja összeegyeztethető a Külügyi Műhely Alapítvánnyal.

Szakmai gyakorlat: rendszeres időközönként tervezünk szakmai gyakornoki lehetőségeket meghirdetni BA és MA hallgatók számára, akik a Külügyi Műhely Alapítvány működési és kutatási profilján belül tudnák kamatoztatni megszerzett tudásukat. A szakmai gyakorlat jellege mindig az aktuális feladatok ellátásától függ, amelyek lehetnek:

  • kutatásokba történő bekapcsolódás;
  • szerkesztőségi feladatok ellátása;
  • szervezetfejlesztés;
  • rendezvényszervezés;
  • marketing feladatok.

Szerkesztőbizottság: A Külügyi Műhely Szemle Szerkesztőbizottsága 21 fő doktorandusz hallgatóval és fiatal szakértővel indult 2019-ben. Célunk, hogy minél több, a nemzetközi események iránt érdeklődő egyetemi hallgatót és szakértőt bevonjunk a Szerkesztőbizottságba, ezáltal biztosítva azt, hogy a lehető legtöbb szakterülethez tudunk szakmai lektorálást és támogatást biztosítani szerzőink számára.  A Szerkesztőbizottság évente legalább 1 alkalommal nyílt felvételi pályázatot hirdet.

Együttműködés szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel: Minden olyan, a Külügyi Műhely Alapítvány működési és kutatási profiljához illeszkedő szervezettel – szakkollégium, civil szervezet – és felsőoktatási intézménnyel szeretnénk formális kapcsolatot kialakítani, amelyekkel kölcsönösen kialakíthatók MA és doktorandusz hallgatók további kompetencia-fejlesztése és a tudományos életbe történő beágyazódásuk elősegítése. Az együttműködés korlátozódhat egy-egy időszaki projekt megvalósítására – például közös konferenciaszervezés, kutatási projekt, stb. – vagy hosszabb távú közös munkára.

A fenti pontokkal kapcsolatos további kérdéseket a kmszerkesztoseg@gmail.com e-mail címre várjuk.