Szerző neve: Báló András

Tanulmány címe: A magyar agrárexport fejlesztési irányai az Andok Közösség és a Dél-Amerikai Közös Piac országaiban

Title: Development Directions of Hungarian Agricultural Exports in the Countries of the Andean Community and the Southern Common Market

DOI azonosító: 10.36817/km.2022.2.4

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Jóllehet Magyarország kitűnő mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik, a világban számos kihívója akad. Fontos versenytársa például az Andok Közösség, illetve a Dél-Amerikai Közös Piac (MERCOSUR). Az írás két fő fejezetre tagolódik. Először a vizsgált célpiacok kialakulásának főbb mérföldköveit mutatja be, majd statisztikai adatelemzés és az Agrárminisztérium munkatársaival készített félig strukturált mélyinterjúk révén részletesen elemzi Magyarország agrárexport-fejlesztésének jövőbeli kilátásait az Andok Közösség és a MERCOSUR országai viszonylatában. A cikk konklúzióként a két dél-amerikai országcsoportba irányuló magyar agrárexport elemzése révén a magyar agrárkivitel bővítését szolgáló javaslatokat fogalmaz meg.

Kulcsszavak: agrár-környezetvédelem, élelmezésbiztonság, földrajzi árujelzők, kivitel, külkereskedelem, marketing, mezőgazdaság

Abstract: Although Hungary has outstanding agricultural capabilities, it has many global competitors. For instance, the Andean Community and the Southern Common Market (MERCOSUR) are among its most important competitors. This paper is divided into two main chapters: First, it presents the main milestones of the development of the examined target markets, and then, through statistical data analysis and semi-structured in-depth interviews with employees of the Hungarian Ministry of Agriculture, it analyses in detail the future prospects of Hungary’s agricultural export development in relation to the countries of the Andean Community and MERCOSUR. Through the analysis of Hungarian agricultural exports to these two groups of South American countries, the article provides proposals for the expansion of Hungarian agricultural exports.

Keywords: agri-environmental protection, food safety, geographical indications, export, foreign trade, marketing, agriculture