Szerző neve: Benedek Zsombor

Tanulmány címe: Minority SafePack – Egy történet, amely túlmutat önmagán

DOI azonosító: DOI: 10.36817/KM.2021.2.3

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A tanulmány a Minority SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezést és az annak keretet biztosító jogi környezetet vizsgálja meg. A tanulmány szerkezeti felépítése egységes keretet kíván adni a téma tárgyalásának. Az első rész azzal a több évtizedes európai diszkurzussal foglalkozik, amelynek köszönhetően létrejött az európai ügyekbe közvetlen állampolgári beleszólást biztosító jogintézmény, az európai polgári kezdeményezés. A tanulmány második részében egyrészt a Minority SafePack 10 éves történetét mutatjuk be kronológiai sorrendben, másrészt kitérünk az eddigi sikeres európai polgári kezdeményesekre és az arra adott bizottsági reakciókra, melyeket összevetünk a Minority SafePack-re adott bizottsági válasszal. Mindezek után a harmadik részben alátámasztjuk azt a feltevést, miszerint az ügyben eljáró uniós szervek több esetben politikai döntést hoztak, valamint azt, hogy a kezdeményezést nem kezelték úgy, mint egy összeurópai artikulálásra és aggregálásra tett kísérletet. Végezetül a tanulmány kitér a kisebbségvédelem biztonságpolitikai aspektusára és az ügy további hosszútávú lehetőségeire egyaránt.

Kulcsszavak: Minority SafePack, európai polgári kezdeményezés, kisebbségvédelem, Európai Unió, Európai Bizottság

Abstract: The study analyses the European Citizen’s Initiative called Minority SafePack and its legal environment. The structure of the study provides the discussion of the topic with a coherent framework. The first part deals with the decades-long European discourse which led to the development of the European Citizens’ Initiative, an institution giving direct channel to the European citizens in order to enter into dialogue with European instituitions. The second part of the study presents the 10-year-old history of Minority SafePack in chronological order. Besides, it touches upon the other successful European Citizens Initiatives together with the reactions of the European Commission, so we can compare them to the response of the European Commission in the case of Minority SafePack. The third part of the study underscores the hypothesis that the relevant European institutions made political decisions in many cases and the initiative was not treated with due seriousness, albeit it attempted to spark a pan-European discussion and aggregation. Finally, the study examines the role of security policy and the further intricacies of the Minority Pack case.

Keywords:

Minority SafePack, European Citizen’s Innitiative, national minorities, European Union, European Commission