Szerző neve: Buleca Szibilla – Csepisz Oleszja – Revucka Irina

Tanulmány címe: Biztosítási megállapodás mint az önkéntes biztosítási kötelezettségek keletkezésének alapja Ukrajnában 

DOI azonosító: https://doi.org/10.36817/km.2020.1.11

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A tudományos cikk az önkéntes biztosítási kötelezettségek alapjául szolgáló biztosítási szerződés tanulmányozásáról szól Ukrajnában. A cikk elemzi annak sajátosságait, alapvető feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit, a szerződés formáját és a szerződés megkötésére vonatkozó eljárást, a szerződés megszűnésének indoklását és jogkövetkezményeit, valamint a biztosítási szerződések megkötésének jelenlegi állapotát és dinamikáját Ukrajnában.

Kulcsszavak: biztosítás, biztosító, biztosítási szerződés, önkéntes és kötelező biztosítás

Abstract: The scientific article is devoted to the research of the insurance contract as a basis for the emergence of voluntary insurance obligations in Ukraine. Its features, essential conditions, rights and obligations of the parties, the form of the contract and the procedure for its conclusion, the grounds and legal consequences of termination of the contract, as well as the current state and dynamics of concluding insurance contracts in Ukraine are analyzed.

Keywords: insurance, insurer, insurance contract, voluntary and compulsory insurance