Szerző neve: Csatlós Erzsébet

Tanulmány címe: Aki a nemzetbiztonságot, a közbiztonságot vagy a közrendet sérti vagy veszélyezteti… – Gondolatok egyes 2020-21 során született kiutasítási ügyek kapcsán

Title: Whoever Violates or Endangers National Security, Public Security or Public Order… Remarks on Some Expulsion Cases Issued in 2020-21

DOI azonosító: 10.36817/km.2022.1.1

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A tanulmány az Alkotmánybíróság előtt folyó, a pandémia elmúlt két évében megjelent megnövekedett számú kiutasítási ügyek vizsgálatából indult ki, az okokat keresve. A vizsgált ügyek között azonosság a ténybeli és jogi megalapozottsághoz kapcsolódó kérdések mentén fedezhető fel, amely több esetben is a probléma oka, és amelynek hatása a hatékony jogorvoslathoz való jogra irányítja a figyelmet. A tanulmány középpontjában – az ország területén jogszerűen tartózkodó, letelepedett harmadik országbeli állampolgárok szempontjából vizsgálva – a kiutasítás-ról, illetve a beutazási és tartózkodási tilalomról szóló döntések ténybeli és jogi kérdései állnak. Ennek jogszabályi alapjait feltárva, összevetve a vonatkozó felsőbb bírósági gyakorlattal, az alapvető nemzetközi és uniós jogi kötelezettségek tükrében megállapítható, hogy mind a minősített adatokat tartalmazó iratok megtekintése, mind a döntésekkel szembeni jogorvoslati rendszer olyan bonyolult, egymástól teljesen független és nem kapcsolódó eljárások halmazát jelenti, hogy az végső soron azt eredményezi, hogy a kiutasítás alapjául szolgáló tények – amelyek megismerhetősége is kifejezetten nehézkes – eredményesen nem vitathatóak.

Kulcsszavak: nemzetbiztonság, közrend, közbiztonság, kiutasítás, indokolás, minősített adat

Abstract: The study aims to look for the causes of the increased number of expulsion cases that appeared before the Constitutional Court during the two years of the pandemic. The similarity among the cases lies in the issues related to the factual reasoning of the expulsion whenever the threathening of national security, public security or public order serves as the legal reason of the decision, and it has serious consequences on the right to effective legal remedy. Examined from the point of view of third-country nationals legally residing in the territory of the country, the factual and legal issues of decisions on expulsion and re-entry and residence are thus the focus of the study. Exploring the legal basis for this, compared to the relevant case-law of the Supreme Court, and also the international and EU law requirements, it can be concluded that both the access of documents containing classified information and the legal remedy possibilities against the different aspects of the expulsion decision are a set of complex, completely independent and unrelated procedures, which ultimately results in a chaotic picture. However, dispite the legal remedy tools, the facts on which the expulsion is based are seems to be incontestable.

Keywords: national security, public order, public safety, expulsion, justification, classified information