Szerző neve: Eck Gábor

Tanulmány címe: Az online terrorista tartalmak elleni fellépést támogató uniós és magyarországi intézkedések

Title: EU and Hungarian Measures to Support Action Against Online Terrorist Content

DOI azonosító: 10.36817/km.2022.1.2

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Az online térben rejlő lehetőségek megkönnyítik a terroristák kommunikációját, felerősítik a propagandájuk hangját, segítik a szélsőséges gondolataik és terveik mind szélesebb körben való terjedését Az online terrorista tartalmak terjedésének megakadályozása – a véleménynyilvánítás, valamint az információk és eszmék megismerése és közlése szabadságának maradéktalan szem előtt tartásával – korunk egyik legnagyobb biztonsági kihívásának tekinthető. Célom az online terrorista tartalmak fogalmi körül határolása, az azokkal szembeni uniós és hazai intézkedések ismertetése, valamint online terrorizmus ellen fellépő szervezetek ezirányú tevékenységének bemutatása rávilágítva arra, terrorizmus elleni küzdelem komplexitása csak akkor garantálható, ha a digitális térben megjelenő terrorista tartalmak ellen összehangolt és szabályozott fellépések történnek uniós és nemzeti szinteken egyaránt.

Kulcsszavak: online terror tartalom, digitális tér, összetett válaszok, biztonsági mechanizmus

Abstract: The potential of the online space facilitates the communication of terrorists, amplifies the voice of their propaganda, and helps to spread their extremist thoughts and plans more widely. Preventing the online spread of terrorist content, with full regard for freedom of expression and freedom of knowledge and communication of information and ideas, can be regarded as one of the most significant security challenges of our time. The paper aims to delimit online terrorist content around the concept, present European Union (EU) and domestic measures against them, and present the activities of organizations fighting online terrorism in this regard. The paper also highlights that the complexity of the fight against terrorism can only be guaranteed if coordinated and regulated actions are taken against terrorist content in the digital space at both EU and national levels.

Keywords: online terror content, digital space, copmlex responses, security mechanism