Szerző neve: Fábian Armin Vincentius – Pajor Angelika – Vadas Ágoston

Tanulmány címe: Harminc év a közös úton: Magyarország és a Koreai Köztársaság

DOI azonosító: 10.36817/km.2020.2.7

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: 1989-ben úttörőnek számított Magyarország és a Koreai Köztársaság bilaterális kapcsolatainak megszületése, ugyanis Magyarország volt az első olyan állam a keleti blokk országai közül, mely vállalta a konfrontációt Észak-Koreával, illetve a hozzá lojális kommunista vezetésű országokkal a déli szomszéddal való kapcsolatépítés miatt. Bár a merész lépés a kétpólusú világrend megszűnését követően kevésbé maradt forradalmi jelentőségű, a 30. évfordulót átlépve számos fontos mérföldkőre tekinthetünk vissza a két ország kapcsolatainak történetét illetően. Jelen tanulmány célja, hogy áttekintést nyújtson a két ország közötti főbb politikai, gazdasági és kulturális törekvésekről és eredményekről, továbbá felhívja a figyelmet azon kiaknázatlan lehetőségekre, melyek egyaránt megjelennek a diplomácia, a gazdaság és a kultúra világában. A jubileumi évfordulóra való tekintettel e tanulmány szerzői törekedtek arra, hogy az ünnepi időszakhoz méltóan a gazdasági és politikai történéseken túl szót ejtsenek a kulturális találkozás főbb megnyilvánulásairól és sikereiről, továbbá olyan interjúrészleteket közöljenek egy-egy koreai és magyar szereplővel, amelyek felhívják a figyelmet a két nemzet közötti meglepő közelségre.

Kulcsszavak: Dél-Korea, Magyarország, 30. évforduló, diplomácia, bilaterális kapcsolatok

Abstract: In 1989 the establishment of bilateral relations between Hungary and the Republic of Korea was considered a path-breaker decision, as Hungary became the first country of the Eastern Bloc to engage in a conflict with the Democratic People’s Republic of Korea and the loyal socialist states by communicating directly with South Korea. Athough the bold move has become less revolutionary since the end of Bipolarity and the Cold War, crossing the 30th anniversary of the diplomatic relations between the two countries means that we can look back on a number of important milestones. The aim of this study is to provide an overview of the main political, economic and cultural aspirations and achievements during the 30 years, as well as to draw attention to the unexploited opportunities that emerge in various areas, like diplomacy, economy and culture. Taking into consideration the 30 years of successful diplomatic ties between the two countries. the authors of this article seek to mention the main manifestations and successes of the cultural proximity of the nations by including interviews made with Korean and Hungarian individuals as well.

Keywords: South Korea, Hungary, 30th anniversary, diplomacy, bilateral relations