Szerző neve: Fejes-Jancsó Dorottya

Tanulmány címe: Filmek és ideológiák találkozásáról: az 1990-es évek Indiája

DOI azonosító: 10.36817/km.2020.2.8

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Tanulmányomban a bollywoodi filmipar 1990-es éveivel foglalkozom, a fókuszban pedig a filmek és a politikai ideológiák találkozása áll kétféle aspektusból. Az egyik az, hogy milyen út vezetett el addig, hogy a hindu nacionalista szerveződések, kiváltképp a Bharatiya Janata Párt képesek voltak arra, hogy egy deklaráltan szekuláris országban vallási alapú ideológiák ivódjanak be a művészetekbe és tudják alakítani a populáris filmipart. Másrészt pedig kifejezetten a filmekre koncentrálva mutatom be, hogyan is artikulálódnak ezek az ideológiai törekvések (családi értékek, identitáskérdés, tradíció és vallásosság) Bollywood esetében.

Kulcsszavak: India, Bollywood, film, kultúra, propaganda

Abstract: In my paper, I focused on the film of the 1990s Bombay cinema, especially I would like to show the political and ideological aspects which were articulated through the movies. First I will examine the background of the Hindu nationalist parties to clarify how they were able to propagandize religious nationalism in a declared secular state. I will concentrate on the Bharatiya Janata Party because they were in the epicenter of these movements and influenced the film industry. On the other hand, I will focus directly on the movies researching how these ideological aspirations like family values, Indianness and religion are represented in popular Bombay cinema.

Keywords: India, Bollywood, movies, culture, progaganda