Szerző neve: Fekete Anett

Tanulmány címe: A dél-koreai soft power: hallyu 

DOI azonosító: DOI: 10.36817/KM.2019.1.7

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A tanulmány célja, hogy megvizsgáljam a dél-koreai hullám (hallyu) hatását az ország puha hatalmával összefüggésben. A hallyu különböző részei, például a zene és a sorozatok nemzetközileg egyre nagyobb sikereket érnek el. Azonban ezzel nem csak az ország GDP-jéhez, hanem mint kiderült, nagy mértékben Dél-Korea puha hatalmának növe-kedéséhez is hozzájárult. Az elemzésem a Joseph S. Nye által meghatározott három alapvető puha hatalmi erőforrásokra épül, melyeket külön-külön elemeztem mind Kína, mind Dél-Korea esetében. Ezek az erőforrások a kultúra, a politikai értékek, ideológiák és a külpolitika. Az elemzésből egyrészt jól látszik, hogy Dél-Koreánál nagyon meghatározó a hallyu hatása, mind a kultúra terjesztése, mind a külpolitika területén. Másrészt pedig a jelen globális trendek miatt, mely az emberi jogokat védő és demokratikus berendezkedésű államokat részesíti előnyben, Kína hátrányban van. Ennek eredményeképpen jelenleg Dél-Koreának nagyobbak a puha hatalmi erő-forrásai.

Kulcsszavak: Dél-Korea, hallyu, puha hatalom, Kína, dél-koreai hullám, külpolitika, hatalom, nemzetközi gazdálkodás

Abstract: The aim of this dissertation is to examine the effect of the South Korean Wave (hallyu) for the country’s soft power. The different parts of the hallyu (e.g. music, series) have an increasing success on international scale as well. However, it turned out that this has not only contributed to the country’s GDP but also to South Korea’s soft power. My analysis has three basic pillars, which were defined by Joseph S. Nye, along which I compared South Korea and China. The pillars are the countries’ cultures, ideologies and foreign policies. From the analysis we can see that the hallyu has a decisive influence on the culture and the foreign policy in South Korea. On the other hand, Chine has a disadvantage, because the global trends prefer democracies. By analysing the three categories, it is turned out that currently South Korea’s soft power is stronger than China’s one.

Keywords: South Korea, soft power, China, South Korean Wave, foreign policy, power, international business