Szerző neve: Fodorné Zagyi Orsolya

Tanulmány címe: A közadatok újrahasznosításának jogszabályi feltételei és lehetőségei az Európai Unióban és Magyarországon

Title: Legal Conditions and Possibilities for the Re-Use of PSI in the European Union and Hungary

DOI azonosító: 10.36817/km.2021.1.3

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt:

A digitális fejlődés eredményeként megdöbbentő mennyiségű adatot és adatkészleteket generál a közszféra. Az állami szektorban rendkívüli mennyiségű adat halmozódik fel a közszolgáltatások nyújtása során, a jóléti ellátások kezelésétől és az országos egészségügyi szolgálatoktól az útlevelek és vezetői engedélyek kiállításáig. Noha a gazdasági és társadalmi tevékenységek már régóta az adatok felhasználása körül forognak, az egész gazdaságban egyre növekvő mértékű az adatmennyiség, a sebesség és a változatosság. A közszféra információi fontos alapanyagot jelentenek a digitális tartalommal bíró termékek és szolgáltatások számára és egyre fontosabb tartalomforrássá váltak a digitális tartalomszolgáltatások fejlődésével. A mesterséges intelligencia alkalmazásának fejlődésével a digitális adatok felhasználásának és újrahasznosításának a kiterjesztése a gazdaság számára egyre sürgetőbbé válik. Az európai adatpiac és adatgazdaság dinamikus fejlődése arra utal, hogy azaz ország, amely nem ismeri fel a közadatok újrahasznosításában rejlő lehetőséget, a gazdasági potenciálról mond le, amelynek hosszú távú negatív következményei lehetnek. Ebben a rövid tanulmányban bemutatásra kerülnek azok az európai és hazai jogszabályi keretek, amelyek megalapozzák az adatgazdaság előre lépési lehetőségeit, valamint azt a gazdasági potenciált, amely kiaknázásával tartós előnyre lehet szert tenni mind makro- mind mikrogazdasági szinten.

Kulcsszavak: közadatok újrahasznosítása, PSI, Európai Unió, gazdasági érték

Abstract:

As a result of digital development, the public sector is generating a staggering amount of data and data sets. The public sector accumulates an extraordinary amount of data in the provision of public services, from the management of welfare benefits and national health services to the issuance of passports and driving licenses. Although economic and social activities have long revolved around the use of data, there is an increasing amount of data, speed and variety throughout the economy. Public sector information is an important raw material for products and services with digital content and has become an increasingly important source of content with the development of digital content services. With the development of the application of artificial intelligence, the expansion of the use and recycling of digital data is becoming more and more urgent for the economy. The dynamic development of the European data market and data economy suggests that a country that does not recognize the potential for re-using public data is abandoning its economic potential, which could have long-term negative consequences. This short study presents the European and domestic legal frameworks that lay the foundations for the advancement of the data economy, as well as the economic potential that can be exploited to deliver lasting benefits at both the macro and micro levels.

Keywords: open data, reuse of PSI, European Union, economic value