Szerző neve: Garai Renáta

Tanulmány címe: Nemzetközi törekvések a családon belüli erőszak elleni büntetőjogi védelemre – a távcső túloldalán, Szlovákia és Ausztria 

DOI azonosító: https://doi.org/10.36817/km.2020.1.7

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A tanulmány ismerteti a családon belüli erőszakot átfogóan szabályozó Isztambuli Egyezmény létrejöttét, majd a magyarországi büntetőjog történetében nóvumnak számító kapcsolati erőszak önálló bűncselekményi tényállását érinti. A szerző ezután nemzetközi kitekintés keretében két szomszédos ország, Ausztria és Szlovákia joganyagába és főbb családvédelmi törekvéseibe nyújt betekintést. A tanulmány a jogösszehasonlítások által arra kíván rámutatni, hogy az Isztambuli Egyezmény – és más fontos nemzetközi dokumentumok – alappillérét jelenthetik az egyes tagállamok büntetőjogi szabályozásának addig is, amíg az egyezmény aláírását még nem követte ratifikáció.

Kulcsszavak: család, gyermek, erőszak, új bűncselekmény

Abstract:

The paper first describes how the Istanbul Convention, regulating domestic violence in a comprehensive manner, came into existence; afterwards we briefly examine the statutory provision of relationship violence, a novelty in the history of Hungarian criminal law. The author then gives an insight into the legislation and main family protection efforts of two neighbouring countries, Austria and Slovakia, in an international perspective. With this international comparison, the paper wishes to point out that the Istanbul Convention – together with other significant international documents – can be the cornerstone of the criminal law legislation of member states, pending ratification of the Convention.

Keywords: family, child, violence, new criminal law provisions