Szerző neve: Yaro Patrice

Tanulmány címe: Alkalmas-e az előválasztási rendszer a megfelelő elnökjelölt kiválasztására?

Title: Can parties find the right nominees through presidential primaries?

DOI azonosító: DOI: 10.54599/kmgys.2023.1

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Az USA-ban működő előválasztási rendszer az elmúlt években egyre több kritikát kapott. Donald Trump 2016-os elnökké választása felerősítette a kétségeket, hogy széles választói rétegek bevonásával a pártok képesek-e kompetens politikusokat jelölni. A jelenleg ismert előválasztási rendszer előtt – mint ahogy más országokban, az USA-ban bennfentesek döntötték el kit indítsanak a pártok az elnökválasztáson. Az 1970-es évekre a két párt demokratizálta a jelöltállítási rendszerét. Ez a tanulmány azt mutatja be, hogy az előválasztási rendszer lényegében nem változtatta meg, hogy a pártok milyen hátterű és képességű politikusokat jelölnek elnöknek. Továbbá kitér arra, hogy a párt bennfentesek formális szerepe ugyan jelentősen csökkent, de továbbra is képesek befolyásolni az előválasztási folyamatot.

Kulcsszavak: előválasztási rendszer, pártelit, demokratizálódás, elnökjelölt, láthatatlan előválasztás

Abstract: The presidential primary system in the United States has received a lot of criticism in recent years. Donald Trump’s victory in 2016 raised doubt whether parties are able to nominate competent, experienced politicians with the involvement of millions of voters. Before the current primary system, party insiders selected their presidential nominees, like in most countries today. By the 1970s both parties had democratized the primary process. This paper finds that the primary system has not changed the basic traits of presidential nominees. Moreover, it discusses that even though party insiders have lost their formal control over the nomination process, they still have substantial influence on the primaries.

Keywords: presidential primary, party insiders, democratization, presidential nominee, invisible primary