Szerző neve: Pásztóová Vivien

Tanulmány címe: Magyarország digitalizációs szintjének szekunder elemzése

Title: Secondary analysis of Hungary’s digitalization level

DOI azonosító: DOI: 10.54599/kmgys.2023.3

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A digitalizáció társadalmi, gazdasági és kulturális szempontból is meghatározóvá vált. Magyarország is azon országok közé tartozik, ahol a digitalizáció intenzíven érinti a társadalmi és gazdasági folyamatokat, a magyar munkaerőpiac egyik mozgató rugójának számít. Jelen tanulmány célja szekunder kutatás révén Magyarország digitalizációs szintjének vizsgálata társadalmi és gazdasági megközelítésben. A szekunder kutatáshoz begyűjtött adatok az OECD, az Eurostat, az Európai Bizottság, a KSH és a Statista adatbázisból származnak. A szekunder kutatás során megállapításra kerül, hogy Magyarországon az internet-hozzáférés és az igénybe vevők aránya folyamatosan növekvő tendenciát írt le a vizsgált időszakban. Magyarország digitalizációs szintje fejlesztésre szorul, ami a prognózis szerint bekövetkezik a jövőben.

Kulcsszavak: digitalizáció, információs és kommunikációs technológiák, munkaerőpiac, Európai Unió, Magyarország

Abstract: Digitalization has become a social, economic and cultural phenomenon. Hungary is also one of the countries where digitalization has an intensive impact on social and economic processes, and is one of the driving forces of the Hungarian labour market. The aim of the study is to examine the level of digitalisation in Hungary from a social and economic perspective through secondary research. Data collected for the secondary research are from the OECD, Eurostat, European Commission, KSH and Statista databases. The secondary research shows that the proportion of Internet access and Internet users in Hungary has been steadily increasing over the period under review. Hungary’s level of digitalization needs to be improved, which is forecast to happen in the future.

Keywords: digitalization, information and communication technologies, labour market, European Union, Hungary