Szerző neve: Csorba Éva

Tanulmány címe: A ciprusi rendezés áttekintése az Anasztasziadesz-Akinci időszak (2015-2020) és a ciprusi energetikai konfliktus tükrében

Title: Overview of the Cyprus settlement talks in light of the Akinci-Anastasiades period (2015-2020) and the Cyprus related energy conflict

DOI azonosító: DOI: 10.54599/ kmgys.2022.5

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A ciprusi rendezés ugyan nem újkeletű külpolitikai kérdés, hiszen megoldása 1974 óta várat magára, ugyanakkor összetettsége miatt napjainkban is aktuális külpolitikai konfliktus. A rendezés egyik legmeghatározóbb időintervallumának az Anasztasziadesz-Akinci időszakot (2015-2020) tekinthetjük. Sokan a két elnököt vélték a rendezés utolsó reménysugarának és bíztak abban, hogy a két vezető személyes elköteleződése miatt tény-leges eredmények születhetnek. Az észak-ciprusi új „elnök”, Erszin Tatar megválasztását követően kialakult új viszonyrendszer tovább bonyolítja a már önmagában is sokrétű diplomáciai kérdést. Továbbá, egy új tényező, a kelet-mediterráneumbeli energetikai konfliktus is áthatja a rendezést, nagyban bonyolítva az egyébként is összetett vitát. Az energetikai kérdés miatt a nemzetközi figyelem újra a térségre koncentrálódik, a földgáz-feltárások eredményeként új szereplők is a konfliktus részesévé válnak, akik a hagyományos görög-török-ciprusi érdekellentétekben eddig kevésbé, vagy csak közvetetten voltak érdekeltek. Az Európai Unió a kelet- mediterráneumbeli energetikai viszonyait az EU-török politikai kapcsolatok részeként kezeli és a török vezetés is a ciprusi rendezést a kelet-mediterráneumbeli térség szénhidrogén készleteinek helyzetének összefüggésében közelíti meg. A tanulmány ezen faktorok figyelembevételével kíván helyzetértékelést adni a ciprusi rendezést illetően.

Kulcsszavak: Ciprus, Törökország, ciprusi rendezés, energetika, görög-török konfliktus

Abstract: Although the Cyprus settlement is not a new foreign policy issue, as it has been pending since 1974, but due to its complexity, it is still a pressing foreign policy issues. One of the most significant time intervals of the settlement talks has been the Anastasiades Akinci period (2015 2020). Many saw the two presidents as the last window of opportunity for the settlement and believed that due to their personal commitments, the two leaders could achieve real results. The new context in the post election pe riod of the new ” of Northern Cyprus, Ersin Tatar, further complicate this diverse diplomatic issue. Furthermore, a new factor, the Eastern Mediterranean energy conflict, which is also related to the settlement talks, adds further weight to the a lready complex debate. Due to the energy issue, the international attention is once again focused on the region, and as a result of the natural gas exploration, new actors are also becoming involved in the conflict, who have been traditionally less or only indirectly interested in the Greek Turkish Cypriot relations. The European Union treats the energy issues of the Eastern Mediterranean as part of EU Turkey political relations, and the Turkish leadership also ties the settlement talks to the negotiations of the hydrocarbon reserves in the Eastern Mediterranean. The study seeks to provide an overall assessment of the
situation of the settlement talks in the light of these factors.

Keywords: Cyprus, Türkiye, Cyprus settlement talks, energy, Greek Turkish conflict