Szerző neve: Czibor Henrietta

Tanulmány címe: A munkahelyi stressz vizsgálata a dél-szlovákiai kis-és középvállalkozásoknál a COVID-19 pandémia idején

Title: Analysis of work stress in small and medium-sized enterprises in southern slovakia during the pandemic

DOI azonosító: DOI: 10.54599/ kmgys.2022.6

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A kutatás azokat a munkahelyi stressz tényezőket vizsgálja, amelyek befolyásolják a kis- és középvállalatok versenyképességét és sikerességét a piacon. A tanulmány a primer kutatáson belül a kérdőíves lekérdezést választotta. A közös jellemző a megfigyelési egységek esetében a kis-és középvállalkozások, az aktív munkaviszony, és a lakhely, ami a mi esetünkben Dél-Szlovákia. Összesen 365 aktív munkaviszonnyal rendelkező személy szerepel a mintánkban. Az eredmények alapján megállapítható az, hogy a munkavállaló mennyit keres havonta, hány órát dolgozik naponta a munkahelyén és mekkora létszámú közösségben tevékenykedik összefüggésben van a munkahelyi légkörrel. A vizsgált eredmények alapján az is kijelenthető, hogy a Covid-19 pandémia több stresszel jár, valamint hátráltató hatást fejtett ki az egyénekre a munkaerőpiacon. Ezen tényezők és a mintában szereplő egyének demográfiai jellemzői között szignifikáns kapcsolat figyelhető meg. A tanulmány eredményei közt megtalálhatóak olyan következtetések, melyek az adott tudományterületen és régióban előremutató jelleggel bírnak.

Kulcsszavak: Szlovákia, munkahelyi stressz, szervezeti elkötelezettség, Covid-19, munkaerő-piac

Abstract: The research examines the workplace stressors that affect the competitiveness and success of small and medium-sized enterprises in the marketplace. The study opted for a questionnaire survey within the primary research. The common characteristics of the observation units are SME’s, active employment, and residence, which in our case is southern Slovakia. A total of 365 people with active employment are included in our sample. Based on the results, it can be determined how much an employee earns per month, how many hours he / she works in his / her workplace per day and how many people he / she operates in is related to the workplace atmosphere. Based on the examined results, it can also be stated that the pandemic is more stressful and has had a detrimental effect on individuals in the labor market. There is a significant relationship between these factors and the demographic characteristics of the individuals in the sample. The results of the study include results that are innovative in the given field of science and region.

Keywords: Slovakia, workplace stress, organizational commitment, Covid-19, labor market